Λαπαροσκοπική Εκτεταμένη Ολικά ΕξωπεριτοναΪκή Αποκατάσταση Κοιλιακού Τοιχώματος (eTEP-TAR)

Η εφαρμογή των προχωρημένων λαπαροσκοπικών και ρομποτικών τεχνικών στις επεμβάσεις αποκατάστασης κοιλιακού τοιχώματος για κοιλιοκήλη, σε συνδυασμό με την εμπειρία που αποκτήθηκε από την Ολικά Εξωπεριτοναϊκή Τεχνική Αποκατάστασης Βουβωνοκήλης, οδήγησε στην εξέλιξη της Εκτεταμένης Ολικά Εξωπεριτοναϊκής Αποκατάστασης Κοιλιακού Τοιχώματος. Η τεχνική ξεκίνησε το 2012, και κερδίζει όλο και περισσότερο έδαφος καθώς σ αυτήν βρίσκουν εφαρμογή όλες οι  τεχνικές Αποκατάστασης Κοιλιακού Τοιχώματος (βλ σελίδα), που μπορούν πλέον να εκτελεστούν μέσα από 3-4 μικρές τομές, με πολύ λιγότερο πόνο και χωρίς μεγάλες τομές. 

Η τεχνική είναι ακριβώς ίδια με την Stoppa-Rives που χρησιμοποιούμε στις ανοικτές επεμβάσεις. Μέσα από μικρές τομές του μισού ή ενός εκατοστού, τοποθετούμε τα λαπαροσκοπικά εργαλεία ανάμεσα στους μύες και αποκολλούμε τους ορθούς κοιλιακούς μύες από τον οπίσθιο τένοντα που τους καλύπτει. Συχνά είναι απαραίτητη και η τεχνική της απελευθέρωσης του εγκαρσίου κοιλιακού μυός, για να επιτύχουμε αποκατάσταση χωρίς τάση. Στη συνέχεια κλείνουμε το χάσμα ανάμεσα στους τένοντες με ραφές, τοποθετούμε ένα μεγάλο πλέγμα, πάνω από το οποίο κλείνουμε τους κοιλιακούς μύες με ραφές. 

Είναι μια πολύ απαιτητική επέμβαση από τεχνικής άποψης, και μπορεί να γίνει μόνο από χειρουργούς με προχωρημένες λαπαροσκοπικές ικανότητες σε μεγάλα κέντρα. Γίνεται λίγο πιο εύκολη με τη χρήση χειρουργικού ρομπότ, αλλά και πάλι είναι απαραίτητη εξειδικευμένη εκπαίδευση, γνώση και ικανότητα. 

Η Εκτεταμένη Ολικά Εξωπεριτοναϊκή Αποκατάσταση Κοιλιακού Τοιχώματος είναι η κατεξοχήν τεχνική στην οποία βρίσκουν εφαρμογή οι συμπληρωματικές τεχνικές προεγχειρητικής προετοιμασίας του ασθενούς. Η απώλεια βάρους προ της επέμβασης είναι απολύτως απαραίτητη, ενώ η έγχυση Botox βελτιώνει το τελικό αποτέλεσμα, κάνοντας ταυτόχρονα την επέμβαση πιο εύκολη. Η ανάγκη για περαιτέρω προετοιμασία με Προεγχειρητικό Πνευμοπεριτόναιο από την άλλη, μάλλον σημαίνει ότι η επέμβαση θα είναι ιδιαίτερα δύσκολη με λαπαροσκοπικές τεχνικές. 

Η e-TEP είναι μια πολλά υποσχόμενη τεχνική για το μέλλον, που ακόμα διενεργείται σε λίγα εξειδικευμένα κέντρα, αλλά συνεχώς κερδίζει έδαφος στις νέες γενιές χειρουργών. Η μεγαλύτερη διάδοση των ρομποτικών χειρουργικών στο μέλλον θα βοηθήσει στην περαιτέρω διάδοσή της.