Διαδερμική Χολοκυστοστομία

Η χολοκυστοστομία είναι η δημιουργία μιας επικοινωνίας μεταξύ της χοληδόχου κύστης και του εξωτερικού περιβάλλοντος. Διενεργείται ακτινολογικά, συνήθως με υπερηχογράφημα ή αξονική τομογραφία. Σε κάποιες περιπτώσεις μπορεί να γίνει και με χειρουργική επέμβαση.

Τεχνική

Η τεχνική της επέμβασης είναι σχετικά απλή. Αφού απεικονίσουμε την χοληδόχο κύστη, την παρακεντούμε με βελόνα. Μέσω αυτής τοποθετούμε σωλήνα παροχέτευσης που βοηθάει να αδειάζει το περιεχόμενο της χοληδόχου κύστης, Συνήθως γίνεται με τοπική αναισθησία μόνο και διαρκεί 15-20 λεπτά.

Η χολοκυστοστομία δεν αποτελεί θεραπεία της χολολιθίασης, ούτε εναλλακτική άλλων θεραπειών. Είναι ένας τρόπος προσωρινής αντιμετώπισης της βαριάς χολοκυστίτιδας που δεν αντιμετωπίζεται με αντιβιοτικά μόνο. Επιλέγεται επίσης όταν ο ασθενής είναι σε βαριά κατάσταση και παρουσιάζει σήψη που είναι απειλητική για τη ζωή. Εναλλακτικά μπορεί να χρησιμοποιηθεί αντί της χολοκυστεκτομής σε ασθενείς με ήπια χολοκυστίτιδα που λόγω άλλων παθήσεων δε μπορούν να υποβληθούν με ασφάλεια σε χειρουργική επέμβαση.

Στις περισσότερες περιπτώσεις έχει αναπτυχθεί εμπύημα της χοληδόχου κύστης. Η τοποθέτηση της χολοκυστοστομίας και η παροχέτευση του πύου επιτρέπει την ταχεία βελτίωση της κλινικής κατάστασης. Αποφεύγονται έτσι σηπτικές επιπλοκές και θάνατος από σηπτικό σοκ. Αφού ο ασθενής πάρει αντιβιοτικά για μερικές ημέρες, αντιμετωπιστεί η χολοκυστίτιδα και βελτιωθεί η κλινική κατάσταση, μπορεί να πάρει εξιτήριο. Δίνονται οδηγίες για αφαίρεση της παροχέτευσης, και, αν είναι απαραίτητο, χολοκυστεκτομή στο μέλλον.

Παροχέτευση χολής
Διαδερμική Χολοκυστοστομία

Αποκατάσταση

Η παρουσία της χολοκυστοστομίας, εκτός της παροχέτευσης της χοληδόχου κύστης, επιτρέπει τη διενέργεια χολαγγειογραφίας για σκιαγράφηση του χοληφόρου δέντρου. Δίνει έτσι τη δυνατότητα αναγνώρισης πιθανής απόφραξης των χοληφόρων. Αυτή στη συνέχεια μπορεί ν αντιμετωπιστεί με ERCP και αφαίρεση του χολόλιθου που προκαλεί την απόφραξη. Το τελευταίο είναι πολύ σημαντικό σε περιπτώσεις που πρόκειται να ακολουθήσει χολοκυστεκτομή. Πιθανή απόφραξη θα μπορούσε να οδηγήσει σε σοβαρές μετεγχειρητικές επιπλοκές.