Λαπαροσκοπική Αποκατάσταση Βουβωνοκήλης, Ολικά Εξωπεριτοναϊκή Προσπέλαση (TEP)

Η Ολικά Εξωπεριτοναϊκή Λαπαροσκοπική Αποκατάσταση Βουβωνοκήλης είναι η πιο προηγμένη μέθοδος θεραπείας της βουβωνοκήλης. Χρειάζεται βαθιά γνώση της ανατομίας της βουβωνικής χώρας και προχωρημένες λαπαροσκοπικές ικανότητες. Είναι όμως ταχύτατη, αναίμακτη, εκπληκτικά ανώδυνη και προσφέρει άμεση επάνοδο στις ασχολίες και πολύ γρήγορη επιστροφή στην εργασία.

Τομές Λαπαροσκοπικής Βουβωνοκήλης
Τομές Ολικά Εξωπεριτοναϊκής Λαπαροσκοπικής Αποκατάστασης Βουβωνοκήλης

Τεχνική

Εκτελούμε ολόκληρη την επέμβαση μέσα από 3 μικρές τομές. Μια του 1 εκατοστού που κρύβεται εντός του ομφαλού και άλλες δυο του μισού εκατοστού, κάτωθεν του ομφαλού στη μέση γραμμή.  Δημιουργούμε χώρο ανάμεσα στις μυϊκές ομάδες του κοιλιακού τοιχώματος, αποκολλώντας τους ορθούς κοιλιακούς μύες από το περίβλημά τους. Αυτό μας βοηθά να φτάσουμε στην περιοχή της κήλης χωρίς να εισέλθουμε στην κοιλιακή κοιλότητα. Στη συνέχεια επαναφέρουμε τα περιεχόμενα της κήλης στη φυσιολογική τους θέση. Μπορούμε να κλείσουμε χάσματα αν είναι απαραίτητο, και τοποθετούμε ένα πλέγμα ανάμεσα στους μύες. Το πλέγμα δεν καθηλώνεται καθώς η πίεση μεταξύ των μυϊκών ομάδων θα το διατηρήσει στη θέση του. 

Η Ολικά Εξωπεριτοναϊκή Αποκατάσταση κήλης ενδείκνυται απόλυτα σε άτομα με αμφοτερόπλευρες βουβωνοκήλες. Επίσης σε νέα άτομα με μικρές βουβωνοκήλες,και  σε γυναίκες στις οποίες υπάρχει πάντα η πιθανότητα μηροκήλης. Υπάρχει απόλυτη ένδειξη και σε υποτροπή βουβωνοκήλης. Σε σχέση με την ανοικτή επέμβαση έχει το πλεονέκτημα της ταχύτατης ανάρρωσης. Σε σχέση με την ενδοπεριτοναϊκή τεχνική, αποφεύγεται η είσοδο στην κοιλιακή κοιλότητα. Επίσης δε χρειάζεται καθήλωση του πλέγματος που μπορεί να προκαλέσει χρόνιο πόνο.


Λαπαροσκοπική Αποκατάσταση Βουβωνοκήλης
Δημιουργια Εξωπεριτοναϊκού Χώρου για Αποκατάσταση Βουβωνοκήλης

Αποκατάσταση

Οι ασθενείς τρώνε και κινητοποιούνται πλήρως μέσα σε 2-3 ώρες από το τέλος της επέμβασης,. Μπορούν να πάρουν εξιτήριο μετά από μερικές ώρες. Την επόμενη μέρα μπορούν να κινητοποιούνται χωρίς περιορισμό. Επιστρέφουν σε καθιστική εργασία 2-3 ημέρες μετά την επέμβαση. Μπορούν να κάνουν ελαφρές ασκήσεις μετά από μια εβδομάδα. Εφόσον η κήλη ήταν μικρή, επιστρέφουν σε πλήρεις ασχολίες συμπεριλαμβανομένων έντονης γυμναστικής και γυμναστηρίου στις 2 εβδομάδες από την επέμβαση.

Οι επιπλοκές είναι σπάνιες εφόσον εκτελείται από έμπειρο χειρουργό. Τα αιματώματα είναι αναμενόμενα, αλλά είναι μικρά και εντελώς μη ανησυχητικά. Οι επιπλοκές από τραυματισμό των αγγείων των γεννητικών οργάνων είναι σπάνιες, όπως και οι υποτροπές. Σοβαροί τραυματισμοί παρακείμενων οργάνων μπορούν να συμβούν μόνο από χειρουργούς χωρίς την απαραίτητη εμπειρία. Τα σύνδρομα χρόνιου πόνου και οι επιπλοκές πλεγμάτων είναι επίσης σπανιότατες εφόσον ο χειρουργός έχει την απαραίτητη εμπειρία.

Μαρτυρία Ασθενούς, Λαπαροσκοπική Αποκατάσταση Βουβωνοκήλης TEP

Λαπαροσκοπική Αποκατάσταση Αμφοτερόπλευρης Βουβωνοκήλης TEP