Θεραπεία Stretta

Η επέμβαση Stretta είναι μια ελάχιστα επεμβατική θεραπεία Γαστρο-οισοφαγικής Παλινδρόμησης με γαστροσκόπηση. Η αρχή λειτουργίας της είναι η ενίσχυση του κατώτερου οισοφαγικού σφιγκτήρα, χωρίς να γίνεται προσπάθεια αλλαγής της ανατομίας.

Τεχνική

Χρησιμοποιείται ειδικός καθετήρας, μέσω του οποίου εφαρμόζονται κύματα ραδιοσυχνοτήτων σε 6 διαφορετικά επίπεδα του κατώτερου οισοφάγου. Το αποτέλεσμα είναι η μείωση της ευενδοτότητας του κατώτερου οισοφαγικού σφιγκτήρα. Αυτή οδηγεί σε βελτίωση της λειτουργίας του και επακόλουθη μείωση των επεισοδίων γαστροοισοφαγικής παλινδρόμησης. Διενεργείται υπό μέθη σε ενδοσκοπική αίθουσα. Διαρκεί γύρω στα 60 λεπτά και δε χρειάζεται νοσηλεία. Είναι πολύ ασφαλής, με την πιθανότητα προβλημάτων να είναι χαμηλότερη από 1 στα 1000. Οι περισσότεροι ασθενείς μπορούν να επιστρέψουν στις συνήθεις ασχολίες και στην εργασία τους την επόμενη ημέρα.

Θεραπεία παλινδρόμησης Stretta
Θεραπεία Stretta, Τελικό Αποτέλεσμα

Αποκατάσταση

Η θεραπεία Stretta είναι μια πολύ καλή εναλλακτική επιλογή για ασθενείς με ανθεκτική γαστροοισοφαγική παλινδρόμηση που δεν αντιμετωπίζεται με φάρμακα και που θέλουν να αποφύγουν το χειρουργείο. Μπορεί να εφαρμοστεί με μεγάλη επιτυχία σε άτομα με μικρή διαφραγματοκήλη κάτω των 2 εκατοστών. Έχει πολύ ψηλά ποσοστά επιτυχίας. Η πλειοψηφία των ασθενών παραμένουν χωρίς συμπτώματα γαστροοισοφαγικής παλινδρόμησης μέχρι και 10 χρόνια μετά την επέμβαση. Έχει επίσης το πλεονέκτημα ότι μπορεί να επαναληφθεί στο μέλλον εφόσον τα συμπτώματα γαστροοισοφαγικής παλινδρόμησης υποτροπιάσουν. Αντίθετα με τις υπόλοιπες ενδοσκοπικές τεχνικές αντιμετώπισης γαστροοισοφαγικής παλινδρόμησης, δε δυσχεραίνει τη διενέργεια λαπαροσκοπικού χειρουργείου στο μέλλον. (Διαστοματική Θολοπλαστική, Esopyx, Muse κτλ.)

Θεραπεία Παλινδρόμησης Stretta