Δρ Μιχαήλ Σ Κούρκουλος MD MSc FRCS
ΓΕΝΙΚΑ
Χειρουργός Αθήνα Γλυφάδα Ρόδος
Δρ Μ Σ Κούρκουλος MD MSc FRCS

Είμαι Χειρουργός με εξειδίκευση στη Λαπαροσκοπική Χειρουργική Γαστρεντερικού και Παχυσαρκίας, υπερεξειδίκευση στο Ανώτερο Γαστρεντερικό, και ιδιαίτερο ενδιαφέρον στη Χειρουργική Οισοφαγογαστρικού Καρκίνου και Γαστροοισοφαγικής Παλινδρόμησης, στην Ιατρικά και Χειρουργικά Υποβοηθούμενη Απώλεια Βάρους, και στην Αποκατάσταση Κοιλιακού Τοιχώματος.

Είμαι απόφοιτος της Ιατρικής Σχολής του Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, και κατέχω τίτλο Master of Science στην Ελάχιστα Επεμβατική και Ρομποτική Χειρουργική επίσης από το ίδιο Πανεπιστήμιο. Στα πλαίσια της ειδικότητας Γενικής Χειρουργικής εργάστηκα για 6 χρόνια στο ΠΓΝΑ Ευαγγελισμός, όπου θήτευσα με μερικούς από τους καλύτερους χειρουργούς γαστρεντερικού της Ελλάδας.

Εργάστηκα για 8 χρόνια στη Μεγάλη Βρετανία σε μεγάλα πανεπιστημιακά νοσοκομεία ως Χειρουργός Consultant με εξειδίκευση στο Ανώτερο Γαστρεντερικό και την Παχυσαρκία.  

Κατέχω τίτλο Fellow of the Royal College of Surgeons of England, και είμαι εκπαιδευτής στην Προχωρημένη Λαπαροσκοπική Χειρουργική και στη Φροντίδα Βαρέως Πάσχοντος Χειρουργικού Ασθενούς στο Βασιλικό Κολλέγιο των Χειρουργών της Αγγλίας.

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ

Ακολουθώντας το παράδειγμα της Μεγάλης Βρετανίας, βασικός μου στόχος είναι η δημιουργία εξειδικευμένης μονάδας μελέτης και αντιμετώπισης χειρουργικών παθήσεων ανώτερου γαστρεντερικού και παχυσαρκίας. Επί του παρόντος στην Ελλάδα τα υπέρεξειδικευμένα χειρουργικά τμήματα είναι πολύ λίγα, με τους περισσότερους χειρούργους να ασχολούνται με όλη τη γκάμα της χειρουργικής. Η υπερεξειδίκευση στη χειρουργική του ανώτερου γαστρεντερικού έχει αποδειχτεί βάσει μελετών  ότι οδηγεί σε πολύ καλύτερα αποτελέσματα όσον αφορά καλοήθεις και κακοήθεις παθήσεις. 

Το όραμα μου είναι η δημιουργία ενός κέντρου αριστείας για:

Γαστροοισοφαγική παλινδρόμηση: Έχω ιδιαίτερο ενδιαφέρον και υπερεξειδίκευση στην παλινδρόμηση. Έχω εκτελέσει μεγάλο αριθμό λαπαροσκοπικων αντιπαλινδρομικών επεμβάσεων, χρησιμοποιώντας όλες τις τεχνικές (Nissen, Toupet, Linx, Γαστρικό bypass), πάντα με πολύ καλά αποτελέσματα και ψηλά ποσοστά ικανοποίησης από τους ασθενείς. Διαθέτω εκτεταμένη εμπειρία στις επανεπεμβάσεις για Υποτροπή Διαφραγματοκήλης. Είμαι ο πρώτος Χειρουργός που εκτέλεσε την Επέμβασης Linx στην Ελλάδα.  Επιπλέον είμαι πιστοποιημένος για διενέργεια και εκπαίδευση στην Επέμβαση Stretta, τη μόνη ενδοσκοπική επέμβαση αντιμετώπισης γαστροοισοφαγικής παλινδρόμησης

Ιατρική και Χειρουργική Απώλεια Βάρους: Η αντιμετώπιση της παχυσαρκίας επί του παρόντος γίνεται αποσπασματικά από γιατρούς διαφόρων ειδικοτήτων που συχνά είναι απρόθυμοι στο να παραπέμψουν ασθενείς μεταξύ τους. Η εμπειρία σε όλες τος τεχνικές απώλειας βάρους, φαρμακευτικές, ενδοσκοπικές και χειρουργικές, επιτρέπει τη σχεδίαση του ιδανικού πλάνου θεραπείας για κάθε πάσχοντα. Ακολουθώντας διεθνείς μελέτες και πρωτόκολλα, έχω αναπτύξει πρόγραμμα Γαστρικού Μότοξ, σε συνδυασμό με φαρμακευτική αγωγή, με πολύ καλά αποτελέσματα. Επίσης είμαι πιστοποιημένος στη διενέργεια Ενδοσκοπικής Γαστρικής Πτύχωσης. Έχω εκτεταμένη εμπειρία στις κλασικές Βαριατρικές Επεμβάσεις (Επιμήκης Γαστρεκτομή, Γαστρική Παράκαμψη)

Οισοφαγαστρικός καρκίνος: Η συχνότητα του καρκίνου οισοφάγου αυξάνεται διεθνώς, κυρίως λόγω της ανόδου των ποσοστών παχυσαρκίας και παλινδρόμησης, ενώ ως χειρουργός με εξειδίκευση και εμπειρία στην ανοικτή και λαπαροσκοπική χειρουργική της νόσου άτομα με τη δική μου εξειδίκευση σπανίζουν. Ένα εξειδικευμένο κέντρο ανώτερου γαστρεντερικού, με ειδικό αντικείμενο την παλινδρόμηση και την παχυσαρκία, θα αποτελέσει πόλο έλξης για διάγνωση και αντιμετώπιση κακοήθειας ανώτερου γαστρεντερικού.

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΩΣ ΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΟΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ

Διευθυντής Ογκολόγος Χειρουργός Οισοφαγογαστρικού Καρκίνου, Νοσοκομείο Central Manchester University Hospital NHS Foundation Trust, 2012 ως 2013

Διευθυντής Χειρουργός Γαστρεντερικού και Επείγουσας Χειρουργικής, Νοσοκομείο Royal Devon and Exeter NHS Foundation Trust, 2013 ως 2014

Διευθυντής Χειρουργός Γαστρεντερικού και Λαπαροσκοπικής Χειρουργικής, Νοσοκομείο Kingston Hospital NHS Foundation Trust, Λονδίνο, 2014 ως 2020

Επίτιμος Διευθυντής Τμήματος Χειρουργικής Ανωτέρου Γαστρεντερικού και Παχυσαρκίας, Νοσοκομείο St George’s University Hospital NHS Foundation Trust, 2014 ως σήμερα

Διευθυντής Χειρουργός Ανώτερου Γαστρεντερικού, Mediterraneo Hospital, Γλυφάδα2020 ως 2021

Διευθυντής Χειρουργικής Υπεύθυνος Τμήματος Παλινδρόμησης και Παχυσαρκίας, Ευρωκλινική Αθηνών, 2021 ως σήμερα

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Νοσοκομείο Ευαγγελισμός, Α’ Χειρουργική Κλινική και Μονάδα Μεταμοσχεύσεων Οργάνων, 2003 ως 2006, Ειδικευόμενος Χειρουργός με εξειδίκευση στη Χειρουργική Παχέος Εντέρου, Χειρουργική Παχυσαρκίας και Λαπαροσκοπική Χειρουργική

 Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, 2007 ως 2009, Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα (Master of Science), Ελάχιστα Επεμβατική Χειρουργική, Ρομποτική Χειρουργική και Τηλεχειρουργική

Νοσοκομείο Ευαγγελισμός, Γ’ Χειρουργική Κλινική και Μονάδα Λαπαροσκοπικής Χειρουργικής, 2009 ως 2012, Ειδικευόμενος Χειρουργός με εξειδίκευση στη Χειρουργική Παχέος Εντέρου, Χειρουργική Ενδοκρινών Αδένων, Χειρουργική Παχυσαρκίας και Λαπαροσκοπική Χειρουργική

Νοσοκομείο Central Manchester University Hospital NHS Foundation Trust 2012 Μετεκπαίδευση (Fellowship), στη Χειρουργική Ογκολογία, με εξειδίκευση στη Χειρουργική Οισοφαγογαστρικού Καρκίνου

ΤΙΤΛΟΙ ΣΠΟΥΔΩΝ

Πτυχίο Ιατρικής, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, 2000

Master of Science, Ελάχιστα Επεμβατική Χειρουργική, Ρομποτική Χειρουργική και Τηλεχειρουργική, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, 2012

Πανεπιστημιακό Δίπλωμα Λαπαροσκοπικής Χειρουργικής, Université de Strasbourg, 2010

Δίπλωμα Member of the Royal College of Surgeons, Royal College of Surgeons of England,  2010

Δίπλωμα Fellow of the Royal College of Surgeons, Royal College of Surgeons of England, 2017

Certificate of Individual Competency in Endoscopy, Royal Devon & Exeter Hospital, 2014

Τίτλος Ειδικότητας Χειρουργικής,  2012

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ

Definitive Surgical Trauma Care Course, International Association for Trauma Surgery and Intensive Care, 2010

Intensive Course in Laparoscopic General Surgery, IRCAD-EITS- Université de Strasbourg, Στρασβούργο, 2010

Λαπαροσκοπική Χειρουργική στο Τραύμα και την Επείγουσα Χειρουργική, 6ο Πανελλήνιο Συνέδριο Τραύμα και Επείγουσα Χειρουργική, 2011

Workshop of Peritoneal Malignancy, Ελληνική Εταιρία Μελέτης Περιτοναικής Καρκινωμάτωσης, υπό την προεδρία του Professor Paul Sugarbaker, 2011

Σεμινάριο Λαπαροσκοπικής Χειρουργικής, Ελληνική Χειρουργική Εταιρία, 2011

Αγγειακή Προσπέλαση με Βοήθεια Υπερήχου, Ελληνική Χειρουργική Εταιρία, 2011

EAES Laparoscopic Upper GI Surgery Course, Cuschieri Skills Centre, 2012

EAES Laparoscopic Lower GI Surgery Course, Cuschieri Skills Centre, 2014

ATLS Instructor Course, ATLS Ελλάς, Ιατρική Σχολή Πανεπιστημίου Πατρών, 2013

CCrISP Instructor Course, Royal College of Surgeons of England, 2014

JAG Basic Skills in Upper GI Endoscopy Course, West Midlands Endoscopy Training Center, Wolverhampton, 2012

JAG Basic Skills in Colonoscopy Course, St George’s National Endoscopy Training Centre, 2016

JAG Basic Skills in Therapeutic Upper GI Endoscopy Course, St George’s National Endoscopy Training Centre, 2015

3rd Royal Free Transnasal Endoscopy Workshop, Royal Free Hospital, 2016

Abdominal Wall Reconstruction Europe, Royal College of Physicians, 2020 

ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ

Laparoscopic Gastric Plication for the Treatment of Morbid Obesity. A review.  Minimally invasive surgery. 01/2012; 2012:696348. 

LGCP as a promising alternative in Bariatric Patients with Gastroesophageal Reflux  Chirurgia 2013 April;26(2):197

Laparoscopic Gastric Plication: Its pitfalls and intrigues Hippokratia. 2012 Oct-Dec; 16(4): 392.

Laparoscopic Bilateral Adrenalectomy Surgical Endoscopy, March 2012, 

ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ

Πιστοποιημένος Εκπαιδευτής Advanced Trauma Life Support

Πιστοποιημένος Εκπαιδευτής Care of the Critically Ill Surgical Patient

Πιστοποιημένος Εκπαιδευτής Systematic Training in Acute Illness Recognition and Treatment for Surgery

Πιστοποιημένος Εκπαιδευτής Basic Surgical Skills

Πιστοποιημένος Εκπαιδευτής Advanced Laparoscopic Surgical Skills