Δρ Μιχαήλ Σ Κούρκουλος MD MSc FRCS Χειρουργός Γαστρεντερικού και Παχυσαρκίας

Υπερεξειδίκευση

Είμαι Χειρουργός με εξειδίκευση στη Λαπαροσκοπική Χειρουργική του Γαστρεντερικού Συστήματος και της Παχυσαρκίας. Έχω ιδιαίτερο ενδιαφέρον και υπερεξειδίκευση στη Χειρουργική Ογκολογία Οισοφάγου και Στομάχου, στη  Χειρουργική Θεραπεία Γαστροοισοφαγικής Παλινδρόμησης και Διαφραγματοκήλης, στην Ιατρική και Χειρουργική Απώλεια Βάρους, στην Κήλη και Αποκατάσταση Κοιλιακού Τοιχώματος.

Κατέχω θέση Διευθυντή Χειρουργικής στο Τμήμα Παλινδρόμησης και Παχυσαρκίας της Ευρωκλινικής Αθηνών από το 2021.

Μεταξύ 2020 και 2021 εργάστηκα ως Διευθυντής Χειρουργός Ανώτερου Γαστρεντερικού στο Mediterraneo Hospital στη Γλυφάδα.

Χειρουργός Αθήνα Γλυφάδα Ρόδος

Προϋπηρεσία στην Αγγλία

Τα προηγούμενα 8 χρόνια εργαζόμουν στην Αγγλία. Αρχικά εργάστηκα ως Clinical Fellow, και στη συνέχεια ως Consultant (Διευθυντής Χειρουργός) στο Τμήμα Οισοφαγογαστρικού Καρκίνου στο νοσοκομείο Manchester Royal Infirmary, που είναι τμήμα του Central Manchester University Hospital NHS Foundation Trust.

Στη συνέχεια εργάστηκα μεταξύ 2013 και 2014 σε θέση Consultant στο νοσοκομείο Royal Devon and Exeter University Hospital NHS Foundation Trust, όπου εξειδικεύτηκα στη Λαπαροσκοπική Αντιπαλινδρομική Χειρουργική, και στις επεμβάσεις Αποκατάστασης Διαφραγματοκήλης και Παραοισοφαγοκήλης.

Από το 2014 ως το 2020 κατείχα μόνιμη θέση ως Διευθυντής Χειρουργός Γαστρεντερικού στο Νοσοκομείο Kingston Hospital NHS Foundation Trust του Λονδίνου μεταξύ. Από τη θέση αυτή αναδιοργάνωσα πλήρως το τμήμα Χειρουργικής Ανωτέρου Γαστρεντερικού του Νοσοκομείου, αναπτύσσοντας τη μονάδα Αντιπαλινδρομικής και Βαριατρικής Χειρουργικής. Ταυτόχρονα εργαζόμουν ως Επίτιμος Διευθυντής Χειρουργός Παχυσαρκίας στο διάσημο Νοσοκομείο St George’s University Hospital NHS Foundation Trust του Λονδίνου. 

Ανώτερο Γαστρεντερικό και Παχυσαρκία

Σε όλο αυτό το διάστημα διενέργησα πολύ μεγάλο αριθμό επεμβάσεων Καρκίνου Οισοφάγου και Στομάχου (Οισοφαγεκτομή, Γαστρεκτομή)  , Αντιπαλινδρομικών επεμβάσεων (Θολοπλαστική, Αποκατάσταση Διαφραγματοκήλης και Παραοισοφαγοκήλης, επέμβαση Linx), επεμβάσεων Απώλειας Βάρους (Γαστρικό Μανίκι και Γαστρική Παράκαμψη) καθώς και επεμβάσεις Αποκατάστασης Μεγάλων Κηλών.

Εκπαίδευση

Πριν μετοικίσω στη Μεγάλη Βρετανία είχα λάβει ειδικότητα ως Γενικός Χειρουργός στην Ελλάδα. Εκπαιδεύτηκα για 6 χρόνια στο Νοσοκομείο «Ευαγγελισμός» στην Αθήνα. Από τότε είχα ειδικό ενδιαφέρον στη Χειρουργική του Στομάχου και του Παχέος Εντέρου, τη Χειρουργική Παχυσαρκίας και τη Λαπαροσκοπική Χειρουργική.

Κατέχω τίτλο Fellow of the Royal College of Surgeons of England, και είμαι εκπαιδευτής στη Λαπαροσκοπική Χειρουργική και στη Φροντίδα Βαρέως Πάσχοντος Χειρουργικού Ασθενούς στο Βασιλικό Κολλέγιο των Χειρουργών της Αγγλίας.
Είμαι απόφοιτος της Ιατρικής Σχολής του Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, και κατέχω τίτλο Master of Science στην Ελάχιστα Επεμβατική Χειρουργική Ρομποτική Χειρουργική επίσης από το ίδιο Πανεπιστήμιο.

Γεννήθηκα και μεγάλωσα στη Ρόδο, όπου και εξακολουθώ να βλέπω ασθενείς με προβλήματα σχετικά με την εξειδίκευση μου. 

Με εκτίμηση

Υπογραφη

Δρ Μιχαήλ Σ Κούρκουλος MD MSc FRCS
Λαπαροσκόπος Χειρουργός Γαστρεντερικού και Παχυσαρκίας
Master of Science Ελάχιστα Επεμβατική και Ρομποτική Χειρουργική
Fellow of the Royal College of Surgeons of England

Μαρτυρίες Ασθενών