Τι είναι η νηστιδοστομία θρέψης και με ποιες μεθόδους γίνεται;

νηστιδοστομία
νηστιδοστομία

Η νηστιδοστομία θρέψης χρησιμοποιειταί στις σημαντικές – βαριές χειρουργικές επεμβάσεις του ανώτερου γαστρεντερικού (όπως είναι η οισοφαγεκτομή και η γαστρεκτομή) που έχουν σαν άμεσο αποτέλεσμα την αδυναμία φυσιολογικής σίτισης από του στόματος για τις πρώτες μετεγχειρητικές ημέρες ως και εβδομάδες. Ο λόγος είναι ότι η περιοχή της επέμβασης δεν έχει επουλωθεί πλήρως για τις πρώτες 8 με 10 ημέρες, και η διάβαση τροφής διαμέσου των αναστομώσεων μπορεί να προκαλέσει πίεση και τραυματισμούς, και να οδηγήσει σε κακή επούλωση και διαφυγή, που είναι μια από τις πιο επικίνδυνες επιπλοκές. Ταυτόχρονα όμως οι ασθενείς πρέπει να λαμβάνουν θρεπτικές ουσίες, ειδικά πρωτεΐνες, που είναι τα βασικά δομικά στοιχεία της διαδικασίας της επούλωσης. Κακή θρέψη κατά την προεγχειρητική και άμεση μετεγχειρητική περίοδο αυξάνει την πιθανότητα επιπλοκών, και γι’ αυτό το λόγο κάνουμε ότι μπορούμε για να βελτιώσουμε την θρεπτική κατάσταση των ασθενών. Αυτό το πρόβλημα έρχεται να λύση η νηστιδοστομία θρέψης. Ταυτόχρονα τα τελευταία χρόνια έχει αναδειχθεί η κεφαλαιώδης σημασία του εντερικού βλεννογόνου στην παθογένεση της σήψης, και του ρόλου της εντερικής διατροφής στη διατήρηση του εντερικού μικροβιακού φραγμού. Έχει βρεθεί συγκεκριμένα ότι στρεσογόνες καταστάσεις όπως μια χειρουργική επέμβαση μπορούν να διευκολύνουν την καταστροφή του φραγμού, οδηγώντας στη μετακίνηση μικροβίων από τον αυλό του εντέρου στην κυκλοφορία του αίματος. Η συνεχής παροχή θρεπτικών ουσιών στο έντερο βοηθάει στη διατήρηση της ακεραιότητας του εντερικού μικροβιακού φραγμού, και την αποφυγή σηπτικών επιπλοκών. Σ αυτό βοηθάει επίσης η τοποθέτηση καθετήρα νηστιδοστομίας θρέψης.

Η Επέμβαση

Πως γίνεται η τοποθέτηση νηστιδοστομία θρέψης:

Ο καθετήρας τοποθετείται είτε με ανοικτό ή με λαπαροσκοπικό χειρουργείο. Μπορεί να γίνει είτε κατά τη διάρκεια άλλης επέμβασης για Οισοφαγεκτομή ή Γαστρεκτομή με σκοπό τη μετεγχειρητική θρεπτική υποστήριξη, ή σαν ξεχωριστή επέμβαση για θρεπτική υποστήριξη σε ασθενείς με κακή θρέψη. Κατά τη νηστιδοστομία θρέψης αρχικά δημιουργούμε μια οπή στο τοίχωμα της νήστιδας, το αρχικό τμήμα του εντέρου. Αφού εισάγουμε τον καθετήρα σίτισης, κάνουμε διαδοχικές ραφές στο έντερο ώστε να ενταφιάσουμε τμήμα του καθετήρα. Αυτό γίνεται για να μειωθεί η πιθανότητα διαφυγής εντερικού περιεχομένου και περιτονίτιδας. Διαπερνάμε το ελεύθερο άκρο του καθετήρα από το μυϊκό τοίχωμα και το βγάζουμε προς τα έξω, καθηλώνοντας το στο δέρμα με ραφές. Καθηλώνουμε επίσης το έντερο στο εσωτερικό της κοιλιάς με ραφές, ώστε να μειωθεί η πιθανότητα συστροφής του εντέρου στην περιοχή της νηστιδοστομίας.

Μετά την επέμβαση

Τι Μετεγχειρητική αγωγή λαμβάνεται;

Μετά από μία νηστιδοστομία θρέψης ο καθετήρας σίτισης μπορεί να χρησιμοποιηθεί άμεσα μετά την επέμβαση, και μπορεί να παραμείνει για όσο χρόνο χρειάζεται. Συνήθως ξεκινάμε τη χορήγηση σακχαρούχου ορού λίγες ώρες μετά την τοποθέτηση, τον οποίο αλλάζουμε σε ειδικά διαλύματα σίτισης την επόμενη ημέρα. Σε συνεργασία με εξειδικευμένους διαιτολόγους αυξάνουμε προοδευτικά την παροχή θρεπτικών ουσιών μέχρι το επιθυμητό.

Ανάρρωση μετά την νηστιδοστομία θρέψης

Όταν ο ασθενής είναι πλέον σε θέση να σιτιστεί φυσιολογικά από το στόμα, μειώνουμε προοδευτικά την παροχή θρεπτικών στοιχείων, μέχρι την πλήρη διακοπή όταν δεν είναι πλέον απαραίτητη. Ο καθετήρας από τη νηστιδοστομία θρέψης μπορεί να αφαιρεθεί με μικροεπέμβαση υπό τοπική αναισθησία, ή να παραμείνει για την περίπτωση της ανάγκης χρήσης του στο μέλλον. Εφόσον υπάρχει καλή φροντίδα της περιοχής και συχνή έκπλυση του αυλού του, δε δημιουργεί επιπλοκές και μπορεί να χρησιμοποιείται για μήνες ή και χρόνια.