Πολύποδες χοληδόχου κύστης

Πολύποδες χοληδόχου κύστης

‘Όπως σε οποιοδήποτε μέρος του σώματος, και στη χοληδόχο κύστη μπορούν ν αναπτυχθούν πολύποδες. Είναι συνήθως μικροί και σχεδόν πάντα ασυμπτωματικοί. Η κλινική σημασία τους έγκειται στην πιθανότητα να μεγαλώσουν σε μέγεθος και να μετατραπούν σε κακοήθεια.

https://drkourkoulos.gr/wp-content/uploads/2022/10/Πολύποδες-Χοληδόχου-Κύστης.webp

Αιτιολογία Πάχυνσης Χοληδόχου Κύστης

Συμπτώματα

Οι μονήρεις πολύποδες χοληδόχου κύστης είναι σχεδόν πάντα ασυμπτωματικοί. Συνυπάρχοντα συμπτώματα συνήθως οφείλονται σε άλλες παθήσεις, και μπορεί να χρειάζονται περαιτέρω διερεύνηση. Πολλαπλοί πολύποδες μπορεί να είναι φλεγμονώδους αιτιολογίας και να συνοδεύονται από χρόνιο πόνο.

Διάγνωση

Η διάγνωση και παρακολούθηση γίνεται με υπερηχογράφημα κοιλίας. Πολύ σπάνια μπορεί να απαιτηθεί αξονική ή μαγνητική τομογραφία.

Θεραπεία

Η αντιμετώπιση εξαρτάται από το μέγεθος. Διάμετρος μικρότερη από 5 χιλιοστά είναι καθησυχαστική και μπορούμε να παρακολουθούμε το μέγεθος του πολύποδα ανά έτος με υπερηχογράφημα. Αν η διάμετρος είναι μεγαλύτερη από 5 χιλιοστά αλλά μικρότερη από 1 εκατοστό, η παρακολούθηση γίνεται ανά εξάμηνο. Αν όμως, το μέγεθος είναι πάνω από 1 εκατοστό, ή αν έχει αυξητικές τάσεις, ή αν ο ασθενής έχει παράγοντες κινδύνου για ανάπτυξη κακοήθειας, προχωράμε σε λαπαροσκοπική χολοκυστεκτομή.