Τι είναι η ERCP και με ποιες μεθόδους γίνεται;

Η ERCP, ή Ενδοσκοπική Ανάστροφη Χολαγγειο-Παγκρεατογραφία είναι μια ενδοσκοπική εξέταση που επιτρέπει την πρόσβαση στα κατώτερα χοληφόρα, για απεικόνιση και θεραπευτικούς χειρισμούς. Γίνεται σε νοσοκομείο, με βαριά μέθη και αναλγησία, ή ακόμα και γενική αναισθησία αν είναι απαραίτητο. Μερικές φορές, λίθοι που σχηματίζονται μέσα στη χοληδόχο κύστη, μπορεί να ακολουθήσουν τη φυσιολογική οδό της χολής, να προωθηθούν στα χολαγγεία και να προκαλέσουν χοληδοχολιθίαση. Κατά προτίμηση, και εφόσον αναγνωριστεί, αυτή αντιμετωπίζεται με ERCP πριν τη διενέργεια χολοκυστεκτομής.

Πιο σπάνια η ERCP διενεργείται μετεγχειρητικά. Η χοληδοχολιθίαση μπορεί να μη διαγνωσθεί προεγχειρητικά, και να προκαλέσει συμπτώματα μετά την επέμβαση, είτε με τη μορφή αποφρακτικού ίκτερου, ή ως άτυπου μετεγχειρτικού πόνου. Σε κάποιες περιπτώσεις η ERCP γίνεται θεραπευτικά για αντιμετώπιση χειρουργικών επιπλοκών τραυματισμού του χοληφόρου δέντρου. Σ αυτή την περίπτωση τοποθετείται εσωτερική παροχέτευση (stent) που αδειάζει τη χολή κατευθείαν στο έντερο, μειώνοντας τη διαφυγή δια του τραυματισμού και επιτρέποντας την επούλωσή του.

Πριν την επέμβαση

Τι προεγχειρητικός έλεγχος πρέπει να γίνει πριν από μια ERCP;

Ο έλεγχος εξαρτάται από τον λόγο για τον οποίο γίνεται η ERCP. Αν η ένδειξη είναι χοληδοχολιθίαση, τότε ο ασθενής πρέπει να προχωρήσει σε μαγνητική τομογραφία MRCP, και στη συνέχεια σε ERCP. Αν ο λόγος είναι τραυματισμός χοληφόρων κατά τη διάρκεια χολοκυστεκτομής, τότε αρκεί η ανεύρεση χολής στην παροχέτευση για να προχωρήσουμε σε ERCP. Αν ο ασθενής έχει ιστορικό χειρουργικής επέμβασης στο στομάχι, η διενέργεια ERCP μπορεί να είναι δυσχερής ή αδύνατη.

Προετοιμασία για ERCP

Οι χειρισμοί της ERCP μπορούν να προκαλέσουν τραυματισμούς και αιμορραγίες. Η προετοιμασία περιλαμβάνει έλεγχο πηκτικότητας αίματος και διόρθωση διαταραχών πήξης αν υπάρχουν. Η ERCP μπορεί να γίνει σε ηλικιωμένους με πολλαπλά προβλήματα υγείας που θα έκαναν απαγορευτική τη διενέργεια χειρουργικής επέμβασης, οπότε και ο καρδιοαναπνευστικός έλεγχος είναι μικρότερης σημασίας.

Η Επέμβαση

Πως γίνεται η ERCP:

Η ERCP εκτελείται περίπου σαν μια γαστροσκόπηση, με το όργανο να προωθείται ως το δωδεκαδάκτυλο όπου καταλήγουν τα χοληφόρα. Στη συνέχεια γίνεται μέσω του οργάνου τοποθέτηση καθετήρα στα χοληφόρα. Γίνεται διάνοιξη του σφιγκτήρα στο κατώτερο σημείο των χοληφόρων και ακτινολογικός έλεγχος. Αν υπάρχουν λίθοι αυτοί ανασύρονται, ενώ μπορεί να χρειαστεί να τοποθετηθεί ειδικός καθετήρας (stent), προσωρινός ή μόνιμος, για καλύτερη παροχέτευση της χολής δια της φυσικής της οδού προς το έντερο.

Μετά την επέμβαση

Τι μετεγχειρητική αγωγή λαμβάνεται;

Η νοσηλεία μετά από ERCP εξαρτάται από την ένδειξη για την επέμβαση. Ασθενείς με χοληδοχολιθίαση μπορούν να λάβουν εξιτήριο αμέσως μετά από ERCP. Προβλήματα όπως παγκρεατίτιδα είναι αναμενόμενα και αντιμετωπίζονται άμεσα. Αν η ERCP έχει διενεργηθεί για αντιμετώπιση διαφυγής χολής μετά από χολοκυστεκτομή, μπορεί να απαιτηθεί μακρά νοσηλεία και επιπλέον επεμβάσεις.

Ανάρρωση μετά την ERCP

Η ανάρρωση μετά από ERCP εξαρτάται από τo λόγο για τον οποίο διενεργείται, αλλά σε γενικές γραμμές είναι ταχύτατη. Εφόσον γίνεται για αντιμετώπιση χοληδοχολιθίασης, ο πάσχοντας μπορεί να πάρει εξιτήριο την ίδια ή την επόμενη μέρα, ανάλογα με τη γενική κατάσταση τα υγείας του. Σε περιπτώσεις διαφυγής χολής, αυτή σταματάει μετά από 24 με 48 ώρες, αλλά μπορεί να είναι απαραίτητη περαιτέρω παραμονή στο νοσοκομείο ως την πλήρη αποκατάσταση.