Χολοκυστοστομία

Τι είναι η χολοκυστοστομία και με ποιες μεθόδους γίνεται;

χολοκυστοστομία
Η χολοκυστοστομία μπορεί να αντιμετωπίσει προσωρινά τη χολοκυστίτιδα

Η χολοκυστοστομία είναι η δημιουργία μιας επικοινωνίας μεταξύ της χοληδόχου κύστης και του εξωτερικού περιβάλλοντος. Διενεργείται ακτινολογικά, συνήθως με υπερηχογράφημα ή αξονική τομογραφία, αν και σε κάποιες περιπτώσεις μπορεί να γίνει και με χειρουργική επέμβαση.

Η χολοκυστοστομία δεν αποτελεί θεραπεία για την χολολιθίαση, ούτε εναλλακτική άλλων θεραπειών. Είναι ένας τρόπος προσωρινής αντιμετώπισης της βαριάς χολοκυστίτιδας που δεν αντιμετωπίζεται με αντιβιοτικά μόνο, ή όταν ο ασθενής είναι σε βαριά κατάσταση και παρουσιάζει σήψη που είναι απειλητική για τη ζωή.

Εναλλακτικά η χολοκυστοστομία μπορεί να χρησιμοποιηθεί αντί της χολοκυστεκτομής σε ασθενείς με ήπια χολοκυστίτιδα που λόγω άλλων παθήσεων δε μπορούν να υποβληθούν με ασφάλεια σε χειρουργική επέμβαση. Σ αυτές τις περιπτώσεις έχει συνήθως αναπτυχθεί εμπύημα της χοληδόχου κύστης. Η τοποθέτηση της χολοκυστοστομίας και η παροχέτευση του πύου επιτρέπει την ταχεία βελτίωση της κλινικής κατάστασης και την αποφυγή σηπτικών επιπλοκών και θανάτου από σηπτικό σοκ.

Πριν την επέμβαση

Τι Προεγχειρητικός έλεγχος πρέπει να γίνει πριν από μια χολοκυστοστομία;

Η διάγνωση ότι πάσχετε από βαριάς μορφή χολοκυστίτιδα γίνεται με υπερηχογράφημα ή αξονική τομογραφία. Οι περισσότεροι ασθενείς που θα χρειαστεί να υποβληθούν σε χολοκυστοστομία είναι προχωρημένης ηλικίας ή με προβλήματα υγείας που κάνουν απαγορευτικό το χειρουργείο. Εναλλακτικά μπορεί να συνυπάρχει βαριά σήψη, απειλητική για τη ζωή, που πρέπει να αντιμετωπιστεί άμεσα και δε δίνει τη χρονική δυνατότητα διενέργειας χειρουργείου. Ένας σηπτικός ασθενής που βρίσκεται σε βαριά κατάσταση χρειάζεται εξειδικευμένη αντιμετώπιση σε Μονάδα Εντατικής Θεραπείας.

Προετοιμασία για χολοκυστοστομία

Η επέμβαση είναι πολύ απλή και γίνεται σε άτομα οποιασδήποτε ηλικίας, ακόμα και με πολλαπλά βαριά προβλήματα υγείας. Εφόσον αποκλειστούν ή διορθωθούν τυχόν διαταραχές πήξης, μπορεί να διενεργηθεί χολοκυστοστομία στο ακτινολογικό τμήμα, ή ακόμα και στο κρεβάτι του ασθενούς.

Η Επέμβαση

Πως γίνεται η χολοκυστοστομία:

Η χολοκυστοστομία ως τεχνική είναι σχετικά απλή. Αφού απεικονίσουμε την χοληδόχο κύστη, την παρακεντούμε με βελόνα και μέσω αυτής τοποθετούμε σωλήνα παροχέτευσης που βοηθάει να αδειάζει το περιεχόμενο της χοληδόχου κύστης, Συνήθως γίνεται με τοπική αναισθησία μόνο και διαρκεί 15-20 λεπτά.

Η παρουσία της χολοκυστοστομίας, εκτός της παροχέτευσης της χοληδόχου κύστης, επιτρέπει τη διενέργεια χολαγγειογραφίας για σκιαγράφηση του χοληφόρου δέντρου, δίνοντας έτσι τη δυνατότητα αναγνώρισης πιθανώς απόφραξης των χοληφόρων. Αυτή στη συνέχεια μπορεί ν αντιμετωπιστεί με ERCP και αφαίρεση του χολόλιθου που προκαλεί την απόφραξη. Το τελευταίο είναι πολύ σημαντικό σε περιπτώσεις που πρόκειται να ακολουθήσει χολοκυστεκτομή, καθώς πιθανή απόφραξη θα μπορούσε να οδηγήσει σε μετεγχειρητικές επιπλοκές.

Μετά την επέμβαση

Τι μετεγχειρητική αγωγή λαμβάνεται;

Αφού ο ασθενής πάρει αντιβιοτικά για μερικές ημέρες, αντιμετωπιστεί η χολοκυστίτιδα και βελτιωθεί η κλινική κατάσταση, μπορεί να πάρει εξιτήριο, με οδηγίες για αφαίρεση της παροχέτευσης, και, αν είναι απαραίτητο, χολοκυστεκτομή στο μέλλον.

Ανάρρωση μετά την χολοκυστοστομία

Οι ασθενείς που έχουν υποβληθεί σε χολοκυστοκτομία φέρουν σωλήνα παροχέτευσης στη δεξιά άνω κοιλιά, που αδειάζει σε σακουλάκι το περιεχόμενο της χοληδόχου κύστης. Αφού βελτιωθεί η γενική κατάσταση, και αποκλειστεί η παρουσία χοληδοχολιθίασης που προκαλεί απόφραξη χοληφόρων, επανεξετάζεται η πιθανότητα διενέργειας χολοκυστεκτομής. Αν η χολοκυστοστομία παραμείνει για αρκετό χρονικό διάστημα, η χοληδόχος κύστη μπορεί να συρρικνωθεί σε σημείο που να μην υπάρχει πλέον κίνδυνος ανάπτυξης χολοκυστίτιδας. Μερικές φορές η χολοκυστομία σε συνδυασμό με χολοκυστεκτομή χρησιμοποιούνται ως οριστική θεραπεία χολοκυστίτιδας σε άτομα υψηλού χειρουργικού κινδύνου.