Αχαλασία οισοφάγου

Τι είναι η αχαλασία οισοφάγου

Η αχαλασία οισοφάγου είναι μια αγνώστου αιτιολογίας πάθηση του οισοφάγου, που χαρακτηρίζεται από αδυναμία προώθησης της τροφής από τον οισοφάγο στο στομάχι. Η επικρατούσα θεωρία είναι ότι τα νευρικά κύτταρα που ελέγχουν την κινητικότητα του οισοφάγου καταστρέφονται, πιθανώς από κάποιο ιό που δεν έχει ανακαλυφθεί ακόμα. Το αποτέλεσμα είναι μειωμένη ή καθόλου κινητικότητα των μυϊκών ινών του οισοφάγου, με ταυτόχρονη δυσλειτουργία του κατώτερου οισοφαγικού σφιγκτήρα. Ο σφιγκτήρας δε χαλαρώνει για να επιτρέψει τη δίοδο τροφής από τον οισοφάγο στο στομάχι. Εκτός από την απώλεια βάρους και πιθανές εισροφήσεις, οι πάσχοντες από Αχαλασία οισοφάγου εμφανίζουν επίσης αυξημένο κίνδυνο ανάπτυξης καρκίνου οισοφάγου.

αχαλασία οισοφάγου

Συμπτώματα

Με ποια συμπτώματα συνδέεται η αχαλασία οισοφάγου

Από τα πιθανά συμπτώματα το κυριότερο που συνδέεται με την αχαλασία οισοφάγου η είναι δυσκολία κατάποσης τροφών και πόνος στο στήθος. Περιγράφεται επίσης παράδοξη δυσφαγία, που σημαίνει μεγαλύτερη δυσκολία στα υγρά παρά στα στερεά, αντίθετα από αυτό που συμβαίνει σε περιπτώσεις στενώσεων, καρκίνου οισοφάγου κτλ. Άλλα συμπτώματα είναι καούρες στο στήθος, ενώ η χρόνια στάση τροφής συνοδεύεται από αναγωγή άπεπτων τροφών, μικροεισροφήσεις, απώλεια βάρους και καχεξία. Κάποιοι ασθενείς μπορεί να εμφανίσουν συμπτώματα που μοιάζουν με γαστροοισοφαγική παλινδρόμηση.

Διάγνωση

Πως γίνεται η διάγνωση για την αχαλασία;

Παραδοσιακά η εξέταση εκλογής για να γίνει η διάγνωση για την αχαλασία οισοφάγου ήταν το οισοφαγογράφημα, που δείχνει την τυπική ακτινολογική εικόνα διάτασης του οισοφάγου, με στένωση του κατώτερου οισοφάγου “δίκην ουράς ποντικού”. Συνήθως η πρώτη εξέταση είναι η γαστροσκόπηση στην οποία μπορεί να ανευρεθούν υπολείμματα τροφής στον οισοφάγου και δυσκολία της προώθησης του οργάνου στο στομάχι. Η πιο αντιπροσωπευτική εξέταση είναι η μανομετρία, που δίνει τυπική εικόνα, και μπορεί να διαχωρίσει ανάμεσα στους τρεις υπότυπους. Μερικές φορές είναι η απαραίτητη η διενέργεια και αξονικής τομογραφίας για αποκλεισμό κακοήθειας που μπορεί να προκαλέσει ψευδοαχαλασία.

Θεραπεία

Πότε χρειάζεται θεραπεία και ποιες επιλογές υπάρχουν για την αχαλασία οισοφάγου

Φάρμακα όπως οι αναστολείς διαύλων ασβεστίου μπορεί να βοηθήσουν με τα συμπτώματα από την αχαλασία οισοφάγου αν και αυτή η μέθοδος δεν προσφέρει οριστική θεραπεία. Ενδοσκοπική έγχυση Botox στον κατώτερο οισοφαγικό σφιγκτήρα προκαλεί χαλάρωσή του και βοηθάει στην προσωρινή ανακούφιση τω συμπτωμάτων. Ενδοσκοπικές διαστολές με μπαλόνι επίσης βοηθούν στη διάνοιξη του σφιγκτήρα, αλλά πρέπει να επαναλαμβάνονται συχνά και ενέχουν τον κίνδυνο ρήξης του οισοφάγου.

Αποτελεσματική θεραπεία για την αχαλασία είναι η διατομή των μυϊκών ινών του κατώτερου οισοφάγου, που επιτρέπει τη διάνοιξη του κατώτερου οισοφάγου και την ελεύθερη δίοδο τροφών. Παραδοσιακά αυτό γινόταν χειρουργικά, με Λαπαροσκοπική επέμβαση Heller-Dor. Τα τελευταία χρόνια κερδίζει έδαφος η ενδοσκοπική μυοτομή με τη μέθοδο POEM (Per-Oral Endoscopic Myotomy), με τη χρήση προχωρημένων τεχνικών επεμβατικής ενδοσκόπησης, και εφαρμογή των τεχνικών ενδοσκοπικής υποβλεννογόνιας εκτομής στον οισοφάγο. Η POEM είναι λιγότερο επεμβατική από το χειρουργείο, αλλά συνοδεύεται από ψηλότερα ποσοστά ΓΟΠ.