Κήλη λευκής γραμμής

Κήλη λευκής γραμμής

Η λεγόμενη κήλη λευκής γραμμής, στην πραγματικότητα δεν είναι κήλη. Προκαλείται λόγω αποπλάτυνσης της λευκής γραμμής, με αύξηση της απόστασης ανάμεσα στον δεξί και αριστερό ορθό κοιλιακό μυ. Εμφανίζεται σε άντρες και γυναίκες, αλλά είναι πιο συχνό μετά από πολλαπλές κυήσεις λόγω παρατεταμένης και επανειλημμένης διάτασης του κοιλιακού τοιχώματος.

https://drkourkoulos.gr/wp-content/uploads/2022/10/Κήλη-λευκής-γραμμής.webp

Συμπτώματα

Συνήθως η κήλη λευκής γραμμής δεν προκαλεί πόνο. Εκτός από τα αισθητικά προβλήματα που μπορεί να προκαλεί, η μετακίνηση των μυών μπορεί να προκαλέσει αστάθεια του κορμού. Η λέπτυνση της λευκής γραμμής προδιαθέτει για δημιουργία επιγαστρικής κήλης και ομφαλοκήλης.

Διάγνωση

Η διάγνωση είναι καθαρά κλινική, με την τυπική εμφάνιση ήβου στη μέση γραμμή στην περιοχή του επιγαστρίου. Μπορεί εύκολα να μετρηθεί η απόσταση ανάμεσα στους ορθούς κοιλιακούς.

Θεραπεία

Η κήλη λευκής γραμμής δε χρειάζεται χειρουργική αντιμετώπιση. Η απώλεια βάρους και φυσιοθεραπεία με ειδικές ασκήσεις κορμού, βοηθούν στην αντιμετώπιση του αισθητικού προβλήματος. Η συνύπαρξη αστάθειας κορμού ή μικρών κηλών εντός της διάστασης είναι σημάδι ανεπάρκειας κοιλιακού τοιχώματος. Αποτελεί ένδειξη για Αποκατάσταση Κοιλιακού Τοιχώματος με λαπαροσκοπικές η ανοικτές μεθόδους.