Κήλη λευκής γραμμής

Κήλη λευκής γραμμής

Η κήλη λευκής γραμμής, στην πραγματικότητα δεν είναι κήλη για αυτό και δεν έχει έντονα συμπτώματα πέρα από το αισθητικό κομμάτι και δεν χρειάζεται χειρουργείο παρά μόνο όταν συνυπάρχει με άλλες κήλες.

Προκαλείται λόγω αποπλάτυνσης της λευκής γραμμής, με αύξηση της απόστασης ανάμεσα στον δεξί και αριστερό ορθό κοιλιακό μυ. Εμφανίζεται σε άντρες και γυναίκες, αλλά είναι πιο συχνό μετά από πολλαπλές κυήσεις λόγω παρατεταμένης και επανειλημμένης διάτασης του κοιλιακού τοιχώματος.

κήλη λευκής γραμμής

Συμπτώματα

Από ποια συμπτώματα θα καταλάβετε ότι έχετε κήλη λευκής γραμμής

Συνήθως η κήλη λευκής γραμμής δεν έχει έντονα συμπτώματα και σε αυτά δεν περιλαμβάνεται ο πόνος. Τα άτομα με κήλη λευκή γραμμής αναφέρουν στον ιατρό ως συμπτώματα το προφανές, δηλαδή την λευκή γραμμή που εμφανίζεται ανάμεσα από τους κοιλιακούς μύες και έχουν ως πρόβλημα το αισθητικό κομμάτι. Εκτός από τα αισθητικά προβλήματα που μπορεί να προκαλεί, η μετακίνηση των μυών μπορεί να προκαλέσει αστάθεια του κορμού. Η λέπτυνση της λευκής γραμμής προδιαθέτει για δημιουργία επιγαστρικής κήλης και ομφαλοκήλης και σε αυτές τις περιπτώσεις χρειάζεται να γίνει χειρουργείο. Αν εμφανίσετε κάποιο από τα παραπάνω συμπτώματα είναι σημαντικό να μην τα αμελήσετε και να επικοινωνήσετε με τον ιατρό σας.

Διάγνωση

Πως γίνεται η διάγνωση για της κήλης λευκής γραμμής από τον ιατρό;

Η διάγνωση είναι καθαρά κλινική, με την τυπική εμφάνιση ήβου στη μέση γραμμή στην περιοχή του επιγαστρίου. Μπορεί εύκολα να μετρηθεί η απόσταση ανάμεσα στους ορθούς κοιλιακούς.

Θεραπεία

Πότε χρειάζεται χειρουργείο η κήλη λευκής γραμμής;

Η απάντηση στο πότε η κήλη λευκής γραμμής χρειάζεται χειρουργείο είναι απλή καθώς δεν απαιτείται χειρουργική αντιμετώπιση. Η απώλεια βάρους και φυσιοθεραπεία με ειδικές ασκήσεις κορμού, βοηθούν στην αντιμετώπιση του αισθητικού προβλήματος. Η συνύπαρξη αστάθειας κορμού ή μικρών κηλών εντός της διάστασης είναι σημάδι ανεπάρκειας κοιλιακού τοιχώματος. Αποτελεί ένδειξη για Αποκατάσταση Κοιλιακού Τοιχώματος με λαπαροσκοπικές η ανοικτές μεθόδους.