Έγκριση χειρουργείου από ΕΟΠΥΥ

Έγκριση ΕΟΠΥΥ για Χειρουργείο Νοσογόνου Παχυσαρκίας (Γαστρικό Μανίκι και Γαστρικό Bypass)

Κάλυψη στο κόστος από ΕΟΠΥΥ για χειρουργείο παχυσαρκίας

Η διαδικασία έγκρισης χειρουργείων παχυσαρκίας μέσω ΕΟΠΥΥ, ακολουθεί τα διεθνή πρωτόκολλα επιλογής ασθενών για χειρουργείο παχυσαρκίας, όπως το Γαστρικό Μανίκι και το Γαστρικό Bypass. Χρησιμοποιείται ώστε οι υποψήφιοι ασθενείς, που πληρούν τα κριτήρια για χειρουργείο παχυσαρκίας, να μπορούν να χειρουργηθούν, είτε σε δημόσιο νοσοκομείο εντελώς δωρεάν, ή σε ιδιωτική κλινική, με συμμετοχή του ασφαλιστικού τους ταμείου (ΕΟΠΥΥ).

Τα χειρουργεία παχυσαρκίας που καλύπτονται με αυτό τον τρόπο είναι το Γαστρικό Μανίκι, το Γαστρικό Bypass και η Χολοπαγκρεατική Παράκαμψη. Το Γαστρικό Bypass Μιας Αναστόμωσης (μινι Bypass) καλύπτεται κατ επέκταση ως τεχνική παραλλαγή του Γαστρικού Bypass. Το ίδιο ισχύει για τεχνικές παραλλαγές της χολοπαγκρεατικής παράκαμψης, π.χ. SADIS, SASI κτλ.

Χειρουργεία παχυσαρκίας που δεν καλύπτονται από τον ΕΟΠΥΥ είναι η Γαστρική Πτύχωση ή Θολοπτύχωση, διάφορες επεμβάσεις Γαστροπλαστικής που θεωρούνται απαρχαιωμένες, και η τοποθέτηση δακτυλίου που πλέον θεωρείται αποτυχημένη επέμβαση με πολλές επιπλοκές.
Όσον αφορά τις ιδιωτικές ασφάλειες, η κάλυψη χειρουργείου παχυσαρκίας εξαρτάται από τους όρους του συμβολαίου. Τα περισσότερα συμβόλαια περιέχουν σαφείς αποκλεισμούς για χειρουργείο παχυσαρκίας, πράγμα που κάνει αδύνατη την κάλυψη από ιδιωτική ασφάλεια. Αυτό οφείλεται σε παρωχημένες ασφαλιστικές αντιλήψεις που θεωρούν κατατάσσουν τα χειρουργεία παχυσαρκίας στις αισθητικές επεμβάσεις. Νεότερα συμβόλαια πάντως μπορεί να μην περιέχουν τέτοιους αποκλεισμούς, καθώς η παχυσαρκία αντιμετωπίζεται ως σοβαρή νόσος, και επεμβάσεις όπως το γαστρικό μανίκι και το γαστρικό bypass αναγνωρίζονται ως ασφαλείς και αποτελεσματικές λύσεις. Σε κάθε περίπτωση, για να υπάρξει συμμετοχή ιδιωτικής ασφάλειας στο κόστος για ένα χειρουργείο παχυσαρκίας, θα πρέπει να προηγηθεί έγκριση από τον ΕΟΠΥΥ.
Για να μπορεί κάποιος να υποβληθεί σε χειρουργείο παχυσαρκίας, συνήθως γαστρικό μανίκι ή γαστρικό bypass, πρέπει να πληρεί τις παρακάτω προυποθέσεις:

  • Δείκτη Μάζας Σώματος (BMI) άνω του 40 kg/m2
    Ή
  • Δείκτη Μάζας Σώματος (BMI) άνω του 35 kg/m2, και συνύπαρξη παθήσεων σχετιζόμενες με την παχυσαρκία (Σακχαρώδης Διαβήτης τύπου 2, υπέρταση οστεοαρθρίτιδα κτλ)
  • Να μην υπάρχουν αντενδείξεις ή κίνδυνοι από διενέργεια για χειρουργείου παχυσαρκίας (γαστρικό μανίκι ή γαστρικό bypass)

Δικαιολογητικά για χειρουργείο παχυσαρκίας και κάλυψη στο κόστος από ΕΟΠΥΥ

Με βάση τις σχετικές διατάξεις, η απαιτούμενη διαδικασία περιλαμβάνει τη συγκέντρωση όλων των απαιτούμενων δικαιολογητικών, τα οποία υποβάλλονται μαζί με μια αίτηση στο τοπικό γραφείο ΕΟΠΥΥ.

Δικαιολογητικά για έγκριση στο κόστος από τον ΕΟΠΥΥ για χειρουργείο παχυσαρκίας (Γαστρικό Μανίκι ή Γαστρικό Bypass)

1. Ιατρική Γνωμάτευση από Χειρουργό Παχυσαρκίας (Δημοσίου ή Ιδιώτη) που θα πραγματοποιήσει την επέμβαση. Στη γνωμάτευση θα πρέπει να αναφέρονται:

  • Βάρος
  • Ύψος
  • Δείκτης Μάζας Σώματος (BMI)
  • Ο τύπος του χειρουργείου που πρόκειται να διενεργηθεί. Ο εξειδικευμένος χειρουργός παχυσαρκίας, έχει την υποχρέωση να ενημερώσει τον ασθενή για όλες τις διαθέσιμες επεμβάσεις παχυσαρκίας. Στη συνέχεια έχει την υποχρέωση να προτείνει την επέμβαση που κατά τη γνώμη του είναι η ιδανική για τον κάθε ασθενή, με βάση το ιστορικό του, άλλες παθήσεις που μπορεί να υπάρχουν, διατροφικές συνήθειες, και μελλοντικό κίνδυνο επαναπρόσληψης βάρους. Η τελική επιλογή της επέμβασης που πρόκειται να διενεργηθεί επαφίεται στον ίδιο τον ασθενή. Ο οποίος οφείλει να ζυγίσει τα υπέρ και τα κατά της κάθε επέμβασης.

2. Ιατρική Γνωμάτευση από Ψυχίατρο (Δημόσιο ή Ιδιώτη, όχι από Ψυχολόγο).

τη γνωμάτευση πρέπει να αναφέρεται, μετά από πλήρη ψυχιατρική εκτίμηση, ότι ο ασθενής πάσχει από ενεργό ψυχοπαθολογία και ότι είναι ικανός να υποβληθεί στο συγκεκριμένο χειρουργείο. Η ψυχιατρική εκτίμηση είναι ιδιαίτερα σημαντική, καθώς άτομα με βαριά ψυχική νόσο μπορεί να μην ακολουθήσουν τις συνιστάμενες μετεγχειρητικές οδηγίες, και να θέσουν τη ζωή τους σε κίνδυνο. Απλές διαταραχές συναισθήματος όπως κατάθλιψη, αγχώδης διαταραχή κτλ δεν αποτελούν αντένδειξη για διενέργεια χειρουργείου παχυσαρκίας. Άτομα με ψυχική νόσο που λαμβάνουν αγωγή και βρίσκονται σε σταθερή κατάσταση μπορούν επίσης να είναι καλοί υποψήφιοι για χειρουργείο παχυσαρκίας.

3. Ιατρική Γνωμάτευση από Ενδοκρινολόγο (Δημόσιο ή Ιδιώτη).

Στη γνωμάτευση πρέπει να αναγράφεται ότι η παχυσαρκία δεν οφείλεται σε ενδοκρινολογικό νόσημα. Μπορεί να είναι απαραίτητη η διενέργεια πολλαπλών εξειδικευμένων εξετάσεων ώστε να μπορεί ένας ενδοκρινολόγος να γνωματεύσει για έγκριση ΕΟΠΥΥ. Αν υπάρξουν παθολογικά ευρήματα από τις εξετάσεις, μπορεί να χρειαστούν τη λήψη κατάλληλης ενδοκρινολογικής αγωγής ώστε να ρυθμιστούν, πριν εκδοθεί η γνωμάτευση και μπορέσει ο πάσχοντας να προχωρήσει σε χειρουργείο παχυσαρκίας.

4. Πρόσφατη Γαστροσκόπηση.

Τα ευρήματα της εξέτασης μπορεί να επηρεάσουν την απόφαση για διενέργεια χειρουργείου παχυσαρκίας, καθώς και τον τύπο της επέμβασης. Κατ’ αρχήν πρέπει να αποκλειστεί η πιθανότητα κακοήθειας ή προκαρκινωματώδων βλαβών. Γίνεται επίσης εξέταση για ελικοβακτηρίδιο και θεραπεία εκρίζωσης αν χρειάζεται. Παθολογικά ευρήματα από τη γαστροσκόπηση μπορεί να αποτελέσουν αντένδειξη για χειρουργική επέμβαση. Πολύ μεγάλη σημασία παίζει και η ανεύρεση διαφραγματοκήλης ή οισοφαγίτιδας. Αν και ταυτόχρονα με γαστρικό μανίκι μπορεί να διενεργηθεί αποκατάσταση διαφραγματοκήλης, η επέμβαση έχει μεγάλη πιθανότητα πρόκλησης σοβαρής γαστροοισοφαγικής παλινδρόμησης. Ανάλογα με τα ευρήματα της γαστροσκόπησης μπορεί να κριθεί απαραίτητο να διενεργηθεί Γαστρικό Bypass, που είναι η πιο ενδεδειγμένη θεραπεία γαστροοισοφαγικής παλινδρόμησης σε παχύσαρκους, αντί για γαστρικό μανίκι.

Πρέπει να σημειωθεί ότι κανένας γιατρός, οποιασδήποτε από τις παραπάνω ειδικότητες δε μπορεί να αρνηθεί την έκδοση γνωμάτευσης με βάση προσωπικές απόψεις και πεποιθήσεις. Το χείρουργείο παχυσαρκίας είναι μια αναγνωρισμένη, ασφαλής και πολύ αποτελεσματική θεραπεία της παχυσαρκίας. Ένας γιατρός μπορεί να γνωματεύσει μόνο βάσει συγκεκριμένων ιατρικών ενδείξεων, και μπορεί να αρνηθεί έκδοση γνωμάτευσης για αντίστοιχο λόγο. Η έκφραση αρνητικών πεποιθήσεων προς μια ιατρικά αναγνωρισμένη θεραπεία αποτελεί ρατσιστική συμπεριφορά και πρέπει να καταγγέλλεται στα αρμόδια όργανα των ιατρικών συλλόγων.

Έγκριση στο κόστος από ΕΟΠΥΥ

Αίτηση για έγκριση ΕΟΠΥΥ για χειρουργείο παχυσαρκίας.

Το έντυπο αίτησης προς ΕΟΠΥΥ για το χειρουργείο παχυσαρκίας συμπληρώνεται πλήρως και υποβάλλεται στο κατάστημα ΕΟΠΥΥ του τόπου κατοικίας. Σε κάποιες περιπτώσεις η αίτηση μπορεί να γίνει ηλεκτρονικά, μετά από τηλεφωνική επικοινωνία για συνεννόηση.

Επιτροπή έγκρισης ΕΟΠΥΥ για χειρουργείο παχυσαρκίας.

Η συζήτηση και έγκριση για χειρουργείο παχυσαρκίας γίνεται από την αρμόδια επιτροπή του Κεντρικού Συμβουλίου Υγείας (ΚΕΣΥ). Η επιτροπή συνεδριάζει κάθε μήνα, συνήθως κατά τις πρώτες ημέρες. Συνήθως η απάντηση δίνεται μέσα σε λίγες μέρες από τη συζήτηση της αρμόδιας επιτροπής. Εφόσον ο ασθενής έχει ένδειξη για χειρουργείο παχυσαρκίας, ο φάκελος είναι πλήρης, και οι γνωματεύσεις έχουν συνταχθεί με τον κατάλληλο τρόπο, δίνεται πάντα έγκριση.

Στη συνέχεια ο ασθενής ενημερώνει τον χειρουργό του και μπορεί να προχωρήσει σε προγραμματισμό για χειρουργείο παχυσαρκίας. Ο χρόνος αναμονής μπορεί να κυμαίνεται από μια με δυο εβδομάδες σε ιδιωτικές κλινικές, ως και μήνες ή χρόνια στη λίστα αναμονής δημοσίων νοσοκομείων.

Από την άλλη η επέμβαση γίνεται εντελώς δωρεάν, χωρίς καμία οικονομική επιβάρυνση ή αμοιβή γιατρού στα δημόσια νοσοκομεία. Στις ιδιωτικές κλινικές η κάλυψη του ΕΟΠΥΥ στο κόστος για ένα χειρουργείο παχυσαρκίας αφορά μόνο ένα σχετικά μικρό ποσοστό του νοσηλίου. Δεν καλύπτονται εξειδικευμένα χειρουργικά υλικά που κάνουν αυτές τις επεμβάσεις εφικτές με ασφάλεια, που αποτελούν και το μεγαλύτερο κόστος. Δεν καλύπτονται επίσης οι αμοιβές χειρουργών και αναισθησιολόγων, οι οποίες επιβαρύνουν εξ ολοκλήρου τον ίδιο τον ασθενή.