Θεραπεία Παλινδρόμησης με Γαστροσκόπηση

Επεμβατική Γαστροσκόπηση Και Γαστροοισοφαγική Παλινδρόμηση

Εδώ και αρκετά χρόνια έχουν αναπτυχθεί τεχνικές που θεραπεύουν με επιτυχία τη γαστροοισοφαγική παλινδρόμηση με μια γαστροσκόπηση. Η Γαστρο-Οισοφαγική Παλινδρόμηση (ΓΟΠ) είναι μια από τις πιο συχνές παθήσεις του γαστρεντερικού. Στην πλειοψηφία των περιπτώσεων, τα συμπτώματα αντιμετωπίζονται με απλά μέτρα αλλαγής δίαιτας και τρόπου ζωής. Εφόσον τα συμπτώματα επιμένουν, μπορεί να χρειαστεί φαρμακευτική αγωγή, η οποία συνήθως λαμβάνεται εφ’ όρου ζωής.

Δυστυχώς σε περίπου 30-40% των πασχόντων από ΓΟΠ η συντηρητική θεραπεία αποτυγχάνει ή προσφέρει μόνο μερική βελτίωση των συμπτωμάτων. Σ αυτές τις περιπτώσεις μπορεί να διερευνηθεί η δυνατότητα Αντι-παλινδρομικής Χειρουργικής Επέμβασης. Σε διεθνές επίπεδο, μόνο το 1% των πασχόντων από ΓΟΠ υποβάλλονται σε χειρουργική επέμβαση. Αυτό σημαίνει ότι πάνω από το ένα τρίτο των πασχόντων συνεχίζουν να έχουν συμπτώματα παρά τη θεραπεία. Για ν αντιμετωπιστεί αυτό το θεραπευτικό κενό, έχουν αναπτυχθεί τεχνικές που προσδοκούν να θεραπεύσουν παλινδρόμηση με γαστροσκόπηση.

Ο κοινός παρονομαστής των επεμβατικών ενδοσκοπικών τεχνικών είναι ότι απευθύνονται σε άτομα με ήπια συμπτώματα, και με μικρού μεγέθους διαφραγματοκήλη, κάτω των 2 εκατοστών. Δε μπορούν να υποκαταστήσουν την αντι-παλινδρομική επέμβαση εφόσον υπάρχει σημαντική μεταβολή της φυσιολογικής ανατομίας όπως μεγάλη διαφραγματοκήλη ή παραοισοφαγοκήλη.

Ενδοσκοπική Θεραπεία Παλινδρόμησης

Έχουν δοκιμαστεί διάφορες επεμβατικές τεχνικές. Αρκετές αποσύρθηκαν λόγω αμφιβολιών για την ασφάλειά τους. Άλλες εξελίχθηκαν με το χρόνο και την πρόοδο της τεχνολογίας. Οι διαθέσιμες τεχνικές για παλινδρόμηση με γαστροσκόπηση είναι η Διαστοματική Θολοπλαστική και η Θεραπεία Stretta. Η πρώτη γίνεται είτε με τη συσκευή Esophyx είτε με τη συσκευή MUSE. Η δεύτερη κάνει χρήση ραδιοσυχνοτήτων για ενίσχυση του κατώτερου οισοφαγικού σφιγκτήρα με συσκευή Stretta.

Διαστοματική Θολοπλαστική Με Συσκευή Esophyx

Διαστοματική Θολοπλαστική Esophyx

Έχει αδειοδοτηθεί για θεραπεία παλινδρόμησης με γαστροσκόπηση και χρησιμοποιείται ευρέως στο εξωτερικό. Η συσκευή προσαρμόζεται σε γαστροσκόπιο και η όλη επέμβαση εκτελείται ενδοσκοπικά. Σκοπός της επέμβασης είναι η επιδιόρθωση της γωνίας μεταξύ οισοφάγου και στομάχου, και η δημιουργία μερικής θολοπλαστικής. Τοποθετούνται ‘συνδετήρες’ μεταξύ κατώτερου οισοφάγου και στομάχου. Το αποτέλεσμα είναι περιτύλιξη μέρους του στομάχου γύρω από τον κατώτερο οισοφάγο, και η δημιουργία οπίσθιας θολοπλαστικής 270-300 μοιρών. Η όλη διαδικασία γίνεται υπό άμεση όραση μέσω του ενδοσκοπίου. Χρειάζονται 2 άτομα με εμπειρία στην επεμβατική ενδοσκόπηση για το χειρισμό της συσκευής. Διενεργείται σε αίθουσα χειρουργείου, υπό γενική αναισθησία, με νοσηλεία 1-2 ημερών για παρακολούθηση.

Διαστοματική Θολοπλαστική Με Επέμβαση MUSE

Παρόλο που το αποτέλεσμα είναι η δημιουργία μερικής θολοπλαστικής, η συσκευή διαφέρει σημαντικά. Η επέμβαση εκτελείται με ενδοσκόπιο μιας χρήσης, το οποίο περιλαμβάνει συσκευή υπερήχων. Η χρήση υπερήχων προσδίδει ασφάλεια στην όλη επέμβαση. Επιτρέπει τη μέτρηση του πάχους των ιστών που συρράπτονται, και την αποφυγή τραυματισμών άλλων ιστών ή οργάνων. Το αποτέλεσμα είναι μια πρόσθια θολοπλαστική 180 μοιρών. Διενεργείται υπό γενική αναισθησία σε αίθουσα χειρουργείου με νοσηλεία 1-2 ημερών για παρακολούθηση.

Θεραπεία Ραδιοσυχνοτήτων Stretta

Είναι η λιγότερο επεμβατική θεραπεία παλινδρόμησης με γαστροσκόπηση. Η αρχή λειτουργίας της Stretta, είναι η ενίσχυση του κατώτερου οισοφαγικού σφιγκτήρα, χωρίς να γίνεται προσπάθεια αλλαγής της ανατομίας. Χρησιμοποιείται ειδικός καθετήρας, μέσω του οποίου εφαρμόζονται κύματα ραδιοσυχνοτήτων σε 6 διαφορετικά επίπεδα του κατώτερου οισοφάγου. Το αποτέλεσμα είναι η μείωση της ευενδοτότητας του κατώτερου οισοφαγικού σφιγκτήρα, με βελτίωση της επάρκειας του και επακόλουθη μείωση των επεισοδίων παλινδρόμησης. Διενεργείται υπό μέθη σε ενδοσκοπική αίθουσα και δε χρειάζεται νοσηλεία.

Ενδείξεις

Οι επεμβάσεις για θεραπείας παλινδρόμησης με γαστροσκόπηση ενδείκνυνται σε ασθενείς που δεν ανταποκρίνονται σε φαρμακευτική αγωγή, και εφόσον υπάρχει διαφραγματοκήλη μικρότερη των 2 εκατοστών. Είναι απαραίτητος πλήρης έλεγχος της ανατομίας της περιοχής του κατώτερου οισοφάγου. Διενεργούνται Γαστροσκόπηση και 24ωρη pHμετρία/μανομετρία, για επιβεβαίωση παθολογικής ΓΟΠ.

Όσον αφορά το ποια επέμβαση είναι η ιδανική, η πιο απλή απάντηση είναι, αυτή στην οποία έχει μεγαλύτερη εμπειρία ένας γιατρός. Η επέμβαση Stretta έχει εφαρμοστεί σε δεκάδες χιλιάδες ασθενείς παγκοσμίως. Η συσκευή Esophyx έχει αποδείξει την αξία της, ενώ η συσκευή MUSE είναι ακόμα σε αρχικά στάδια.

Αποτελεσματικότητα

Από τα ως τώρα δεδομένα, φαίνεται ότι οι επεμβάσεις θεραπείας παλινδρόμησης με γαστροσκόπηση επιτυγχάνουν τη βελτίωση ή εξάλειψη των συμπτωμάτων, σε πολύ ψηλά ποσοστά. Η Stretta, είναι η λιγότερο επεμβατική, καλύτερα ανεκτή και πιο φθηνή μέθοδος.

Ασφάλεια

Όλες οι επεμβάσεις θεραπείας παλινδρόμησης με γαστροσκόπηση έχουν ελάχιστες επιπλοκές. Μπορεί να προκαλέσουν πόνο στο λαιμό και δυσκολία στην κατάποση. Η διαστοματική θολοπλαστική, εμφανίζει σχετικά σπάνιες επιπλοκές της τάξης του 1%. Συνήθως πρόκειται για αιμορραγίες ή αιματώματα. Πολύ πάνια μπορεί να συμβούν διατρήσεις που είναι σοβαρές επιπλοκές, και σχετίζονται με τη χρήση ‘συνδετήρων’. Η επέμβαση Stretta είναι πολύ ασφαλής και δεν έχουν παρουσιαστεί σοβαρές ανεπιθύμητες ενέργειες.

Κόστος

Στο συνολικό κόστος της κάθε επέμβασης πρέπει να υπολογίζεται το κόστος των αναλώσιμων υλικών που χρησιμοποιούνται, καθώς και το κόστος επέμβασης και νοσηλείας. Για τη συσκευή Esophyx, η τιμή του κατασκευαστή για τα υλικά υπολογίζεται στις 4000 ευρώ ανά επέμβαση, με επιπλέον κόστος αίθουσας χειρουργείου και νοσηλείας. Το κόστος κατασκευαστή για τη συσκευή MUSE είναι περίπου 3000 ευρώ ανά επέμβαση, πάλι με επιπλέον επιβάρυνση.

Το συνολικό κόστος της Θεραπείας Stretta είναι χαμηλότερο των άλλων δυο. Αυτό οφείλεται στις σαφώς χαμηλότερες επιπλέον χρεώσεις, αφού δεν είναι απαραίτητη η γενική αναισθησία σε αίθουσα χειρουργείου και η νοσηλεία μετά την επέμβαση.