Χειρουργική Θεραπεία Παλινδρόμησης & Διαφραγματοκήλης

Χειρουργική Θεραπεία Παλινδρόμησης

Η Χειρουργική Θεραπεία Παλινδρόμησης είναι ανώδυνη, ασφαλής, και εξαιρετικά αποτελεσματική στην αντιμετώπιση τως συμπτωματολογίας. Η Γαστρο-Οισοφαγική Παλινδρόμηση συνήθως αντιμετωπίζεται με αλλαγή διατροφής και τρόπου ζωής. Φαρμακευτική αγωγή είναι απαραίτητη αν τα συμπτώματα επιμένουν. Η Αντιπαλινδρομική Χειρουργική για Λαπαροσκοπική Αποκατάσταση Διαφραγματοκήλης εφαρμόζεται επί ενδείξεων.

Πλεονεκτήματα Αντιπαλινδρομικής Χειρουργικής

Η ΓΟΠ, από την άποψη ανατομίας και φυσιολογίας, οφείλεται σε δυσλειτουργία του βαλβιδικού μηχανισμού που αποτρέπει την παλινδρόμηση των γαστρικών υγρών από το στομάχι στον οισοφάγο. Η συνηθέστερη αιτία είναι μια διαφραγματοκήλη. Η συντηρητική αντιμετώπιση, με αλλαγή τρόπου ζωής και φάρμακα, βοηθά στην αντιμετώπιση των συμπτωμάτων, με τη μείωση των υγρών που παλινδρομούν. Δε διορθώνει όμως την ανατομική βλάβη που προκαλεί την παλινδρόμηση. Σε περιπτώσεις λοιπόν που η συντηρητική αγωγή είτε αποτυγχάνει, είτε προκαλεί παρενέργειες, ή απλά δεν είναι επιθυμητή, έχει θέση η Χειρουργική Θεραπεία Παλινδρόμησης με Λαπαροσκοπική Αποκατάσταση Διαφραγματοκήλης.

Ενδείξεις Χειρουργικής Θεραπείας Παλινδρόμησης

Η πιο ισχυρή ένδειξη ώστε να διερευνηθεί κανείς για την πιθανότητα για Χειρουργική Θεραπεία Παλινδρόμησης είναι η αποτυχία της φαρμακευτικής αγωγής. Μπορεί να είναι αποτέλεσμα είτε υπερβολικής έκθεσης του οισοφάγου σε οξύ, ή μεγάλου όγκου παλινδρόμησης. Σε κάποιες περιπτώσεις εμφανίζονται παρενέργειες από τη θεραπεία, όπως πονοκέφαλοι ή πόνος σε οστά και αρθρώσεις. Και πάλι καταφεύγουμε στην Αντιπαλινδρομική Χειρουργική. Η εμφάνιση σοβαρών επιπλοκών από τον οισοφάγο, όπως ή στένωση οισοφάγου λόγω της χρόνιας φλεγμονής, ή εμφάνιση οισοφάγου Barrett, είναι ενδείξεις για Χειρουργική Θεραπεία Παλινδρόμησης. Η χρόνια παλινδρόμηση μπορεί να προκαλέσει επιπλοκές και από το αναπνευστικό, κι εφόσον προκαλεί σοβαρά προβλήματα υπάρχει πολύ ισχυρή ένδειξη για χειρουργείο. Τέλος, ακόμη κι αν η φαρμακευτική αγωγή είναι επιτυχής, εφόσον ο ίδιος ο πάσχων το επιθυμεί μπορεί να διερευνηθεί η πιθανότητα Αντιπαλινδρομικής Χειρουργικής.

Ποσοστά Επιτυχίας Αντιπαλινδρομικής Χειρουργικής

Υπάρχει ένα σχετικά μικρό ποσοστό πασχόντων που δε θα ωφεληθούν από Χειρουργική Θεραπεία Παλινδρόμησης. Συνήθως πρόκειται για άτομα που εμφανίζουν πολύ μικρή παλινδρόμηση γαστρικών υγρών, στα όρια του φυσιολογικού, αλλά μεγάλη ευαισθησία στην παλινδρόμηση. Το αποτέλεσμα είναι να έχουν σημαντικά υψηλή πιθανότητα αποτυχίας της επέμβασης. Γι’ αυτό είναι απαραίτητη η προεγχειρητική διερεύνηση ώστε να αποφεύγεται το χειρουργείο σε άτομα που δε θα επωφεληθούν απ’ αυτό. Η διερεύνηση επιτρέπει επίσης την εξατομίκευση της επέμβασης ανάλογα με τις ιδιαιτερότητες του πάσχοντα. Άτομα με δυσκινησία του οισοφάγου έχουν ψηλότερες πιθανότητες μετεγχειρητικών προβλημάτων όπως δυσκολία ή πόνο κατά την κατάποση. Σε αυτούς πρέπει ν αποφεύγεται η δημιουργία ενός πολύ ισχυρού βαλβιδικού μηχανισμού. Σε πολύ μεγάλες διαφραγματοκήλες με χρόνια φλεγμονή μπορεί να προκύψει βράχυνση του οισοφάγου, και να είναι απαραίτητες ειδικές τεχνικές επιμήκυνσης του. Συνυπάρχουσες παθήσεις καθώς και η παχυσαρκία, μπορεί να αλλάξουν την απόφαση για χειρουργική επέμβαση.

Προεγχειρητική Διερεύνηση Της Γαστροοισοφαγικής Παλινδρόμησης;

Η επιτυχής έκβαση της Λαπαροσκοπικής Αποκατάστασης Διαφραγματοκήλης απαιτεί εξειδικευμένο ενδελεχή έλεγχο. Η πρώτη εξέταση είναι η Γαστροσκόπηση που συνήθως αποκαλύπτει διαφραγματοκήλη με ή χωρίς οισοφαγίτιδα. Εφόσον υπάρχει μια από τις ενδείξεις για αντιπαλινδρομική χειρουργική, το επόμενο βήμα είναι Ακτινοσκοπικός έλεγχος Οισοφάγου και Στομάχου.Επιτρέπει την ανατομική απεικόνιση της περιοχής και τον αποκλεισμό λειτουργικών διαταραχών. Συνήθως ολοκληρώνουμε τον έλεγχο με μέτρηση πιέσεων και 24ωρη pHμετρία-Μανομετρία, που είναι η πιο ειδική προγνωστική εξέταση όσον αφορά τις πιθανότητες επιτυχίας της επέμβασης. Εφόσον υπάρχει πολύ μεγάλη διαφραγματοκήλη, μπορεί να είναι απαραίτητη η Αξονική Τομογραφία για κατανόηση της ανατομίας και προεγχειρητικό σχεδιασμό.

Τεχνικές Χειρουργικής Θεραπείας Παλινδρόμησης

Όλες οι Αντιπαλινδρομικές χειρουργικές επεμβάσεις εκτελούνται λαπαροσκοπικά. Η πιο συνηθισμένη Χειρουργική Θεραπεία Παλινδρόμησης είναι η Λαπαροσκοπική Θολοπλαστική, με διάφορες παραλλαγές. ( 360 μοιρών κατά Nissen, 270 μοιρών κατά Toupet). Σε μικρές διαφραγματοκήλες μπορεί να επιλεγεί η Επέμβαση LINX, με λαπαροσκοπική τοποθέτηση μαγνητικής βαλβίδας στον κατώτερο οισοφάγο. Οι ασθενείς με Νοσογόνο Παχυσαρκία αποτελούν ειδική κατηγορία, καθώς μόνη επέμβαση με υψηλή πιθανότητα επιτυχίας είναι το Λαπαροσκοπικό Γαστρικό Bypass που οδηγεί ταυτόχρονα και σε απώλεια βάρους. Οι ηλικιωμένοι ασθενείς με πολύ μεγάλες διαφραγματοκήλες επίσης αποτελούν ειδική κατηγορία. Συχνά η μόνη επιλογή είναι η Λαπαροσκοπική Γαστροπηξία, με απλή καθήλωση του στομάχου σε μια πιο φυσιολογική θέση, χωρίς προσπάθεια πλήρους θολοπλαστικής

Επιπλοκές Και Παρενέργειες Αντιπαλινδρομικής Χειρουργικής

Η Χειρουργική Θεραπεία Παλινδρόμησης είναι πολύ ασφαλής εφόσον διενεργείται από εξειδικευμένο χειρουργό. Οι γενικές επιπλοκές όπως σοβαρές αιμορραγίες και τραυματισμοί γύρω οργάνων είναι σπάνιες. Λιγότερο σπάνιες ανεπιθύμητες ενέργειες είναι η δυσκολία στην κατάποση λόγω δημιουργίας πολύ ισχυρής βαλβίδας, φουσκώματα, πόνος στην κοιλιά και πιο σπάνια δυσλειτουργία του στομάχου λόγω τραυματισμού νεύρων. Οι περισσότεροι ασθενείς μπορούν να πίνουν υγρά αμέσως μετά την επέμβαση. Επιστρέφουν στο σπίτι τους εντός 24ώρου, και ακολουθούν δίαιτα με μαλακές τροφές και σταδιακή επιστροφή σε στερεά.

Ποιες Είναι Οι Πιθανότητες Επιτυχίας Μιας Αντιπαλινδρομικής Επέμβασης;

Μια επιτυχημένη Λαπαροσκοπική Αποκατάσταση Διαφραγματοκήλης, οδηγεί σε βελτίωση ύφεση των συμπτωμάτων, χωρίς ιδιαίτερες παρενέργειες. Εφόσον γίνει από εξειδικευμένο χειρουργό, η επέμβαση οδηγεί σε πλήρη διακοπή της φαρμακευτικής αγωγής σε ποσοστά μέχρι και 90%. Μακροχρόνια υπάρχει πιθανότητα επανεμφάνισης των συμπτωμάτων, με κάποιες μελέτες να υπολογίζουν ότι στα 10 χρόνια από την επέμβαση, 25-30% των πασχόντων χρειάζονται και φαρμακευτική αγωγή. Οι μακροχρόνιες ανεπιθύμητες ενέργειες εμφανίζονται σε ποσοστά κάτω του 5%

Ποσοστά Επιτυχίας Χειρουργικής Θεραπείας Παλινδρόμησης

Η επιτυχία αυτών των επεμβάσεων και ειδικά της Λαπαροσκοπικής Θολοπλαστικής κρίνεται στις λεπτομέρειες. Είναι πολύ σημαντικό να γίνεται σωστή επιλογή ασθενών, και να μην υποβάλλονται σε Αντιπαλινδρομική Χειρουργική πάσχοντες με υψηλές πιθανότητες αποτυχίας ή επιπλοκών. Είναι επίσης σημαντικό να γίνεται σωστή επιλογή της καταλληλότερης επέμβασης, η οποία να προσαρμόζεται στις ανάγκες του ασθενούς. Η επέμβαση LINX είναι η λιγότερο τραυματική για τον πάσχοντα, αλλά δεν είναι κατάλληλη για όλους. Η θολοπλαστική μπορεί να μην είναι εφικτή σε μεγάλες διαφραγματοκήλες. Επί νοσογόνου παχυσαρκίας είναι απαραίτητη μια επέμβαση απώλειας βάρους, αν και κάποιες από αυτές επιδεινώνουν την απαλινδρόμηση. Ο πιο σημαντικός παράγοντας όσον αφορά την επιτυχία μιας τέτοιας επέμβασης είναι η σψστή επιλογή του κατάλληλου χειρουργού και της κατάλληλης επέμβασης για τον κατάλληλο ασθενή. Εφόσον η επιλογή θεραπείας είναι εξατομικευμένη, επιτυγχάνουμε ποσοστά θεραπείας πάνω από 95%, με ελάχιστες επιπλοκές και παρενέργειες.