Επιπλοκές Βαριατρικής

Ποιες είναι οι επιπλοκές από ένα χειρουργείο παχυσαρκίας – βαριατρικής πως προλαμβάνονται, και πως αντιμετωπίζονται

Η Βαριατρική Χειρουργική αποτελεί επί της ουσίας χειρουργείο παχυσαρκίας και περιλαμβάνει όλες τις επεμβάσεις θεραπείας Παχυσαρκίας, οι οποίες παρά τη δυσφήμιση, είναι πολύ ασφαλής με ελάχιστες επιπλοκές. Τα πιο συνηθισμένα βαριατρικά χειρουργεία είναι η Λαπαροσκοπική Επιμήκης ή Γαστρικό μανίκι Γαστρεκτομή, και η Λαπαροσκοπική Γαστρική Παράκαμψη ή Bypass. Ο Γαστρικός Δακτύλιος και οι διαφόρου τύπου Γαστροπλαστικές γίνονται πολύ σπάνια πλέον, ενώ επεμβάσεις όπως η Θολοπτύχωση δεν είναι εγκεκριμένες ως χειρουργείο παχυσαρκίας για απώλεια βάρους και παρουσιάζουν πολλές επιπλοκές. Ένδειξη για να υποβληθούν σε χειρουργείο παχυσαρκίας έχουν πάσχοντες από Παχυσαρκία με:

• Δείκτη Μάζας Σώματος 40 και άνω
• Δείκτη Μάζας Σώματος 35 και άνω, με σχετιζόμενες παθήσεις
• Φυσιολογική Γαστροσκόπηση
• Δεν πάσχουν από σημαντικό ενδοκρινικό νόσημα πλην του Διαβήτη
• Δεν πάσχουν από σημαντική ψυχιατρική διαταραχή
• Αναμένεται να επικρατήσει ως όριο Δείκτη Μάζας Σώματος το 35

Πως μπορεί να γίνει ένα χειρουργείο παχυσαρκίας

Η Βαριατρική Χειρουργική, δηλαδή ένα χειρουργείο παχυσαρκίας μπορεί να διενεργηθεί με λαπαροσκοπική ή ρομποτική μέθοδο. Οι επιπλοκές της Βαριατρικής είναι σπάνιες, και γενικά το γαστρικό μανίκι και το γαστρικό bypass θεωρούνται εξαιρετικά ασφαλή και αποτελεσματικά χειρουργεία. Ο λόγος για την κακή διαφήμιση είναι η εντελώς λαθεμένη και οριακά ρατσιστική εντύπωση ότι η Παχυσαρκία είναι αισθητικό πρόβλημα. Στην πραγματικότητα η Παχυσαρκία είναι εξαιρετικά σημαντικό πρόβλημα παγκοσμίως προκαλώντας πολλαπλά προβλήματα υγείας όπως Διαβήτη, Καρδιοπάθειες, Καρκίνους, και κατ’ επέκταση σημαντική θνητότητα και μεγάλη πίεση στα εθνικά συστήματα υγείας. Η αλήθεια που αποκρύπτεται είναι ότι οι όποιες επιπλοκές από ένα χειρουργείο παχυσαρκίας είναι σημαντικά χαμηλότερες από τις επιπλοκές της Παχυσαρκίας και των παθήσεων που προκαλούνται από αυτήν.
Παρά τη σπανιότητά τους, οι επιπλοκές από ένα χειρουργείο παχυσαρκίας, με οποιονδήποτε τρόπο και αν γίνει το χειρουργείο, μπορεί να είναι ανησυχητικές για τον ασθενή. Συχνά συναντάμε άτομα με Παχυσαρκία 2ου ή 3ου βαθμού, που αποφεύγουν τη Βαριατρική Χειρουργική (Γαστρικό μανίκι ή Bypass) λόγω φόβου για πιθανές επιπλοκές. Είναι σημαντικό να γνωρίζουν οι ασθενείς ότι με την κατάλληλη χειρουργική τεχνική οι περισσότερες επιπλοκές προλαμβάνονται και η πιθανότητες τους ελαχιστοποιούνται. Εφόσον δε εμφανιστούν επιπλοκές κατά τη διάρκεια της Βαριατρικής επέμβασης, ή μετά το χειρουργείο, αυτές μπορούν να αντιμετωπιστούν με καλή έκβαση του ασθενούς.

 

Συγκεντρωτικά οι επιπλοκές από ένα χειρουργείο παχυσαρκίας βαριατρικής
Συγκεντρωτικά οι επιπλοκές από ένα χειρουργείο παχυσαρκίας – βαριατρικής

Αιμορραγία

Τι είναι: Γαστρικό μανίκι και γαστρικό bypass διενεργούνται σε ανατομικές περιοχές με αγγεία και όργανα και πιθανός τραυματισμός τους μπορεί να οδηγήσει σε σημαντικές αιμορραγίες. Τα σημεία στα οποία κόβουμε και ράβουμε το στομάχι ή το έντερο, μπορούν επίσης να αιμορραγήσουν. Με την πρόοδο της τεχνολογίας και των εξειδικευμένων χειρουργικών εργαλείων που χρησιμοποιούνται, η αιμορραγία ανήκει πλέον στις πολύ σπάνιες επιπλοκές της Βαριατρικής Χειρουργικής.
Πως προλαμβάνεται: Το λαπαροσκοπικό και το ρομποτικό Γαστρικό μανίκι ή Bypass πρέπει να διενεργούνται από σωστά εκπαιδευμένους και εξειδικευμένους χειρουργούς ανώτερου γαστρεντερικού, με βαθιά γνώση και κατανόηση της ανατομίας της περιοχής και των ανατομικών παραλλαγών της. Περιορίζονται έτσι ιατρογενείς τραυματισμοί αγγείων και γύρω οργάνων. Η Βαριατρική Χειρουργική διενεργείται με τη χρήση εξειδικευμένων εργαλείων όπως ψαλίδι υπερήχων ή άλλες συσκευές σύγκλεισης αγγείων που επιτρέπουν την αναίμακτη διενέργεια της επέμβασης χωρίς επιπλοκές
Πως αντιμετωπίζεται: Η αντιμετώπιση της αιμορραγίας εξαρτάται από την προέλευση της. Αιμορραγίες από μικρά ή μεσαίου μεγέθους αγγεία αντιμετωπίζονται με τη συσκευή σύγκλεισης αγγείων ή με χειρουργικά clips. Διάχυτες αιμορραγίες ή μικρές αιμορραγίες από τον σπλήνα μπορούν να σταματήσουν με αιμοστατικά σκευάσματα. Εκτεταμένος τραυματισμός του σπλήνα ή σοβαρές αιμορραγίες που δε μπορούν να αντιμετωπιστούν λαπαροσκοπικά ή ρομποτικά, απαιτούν μετατροπή σε ανοικτή επέμβαση. Εφόσον υπάρχει φόβος για μετεγχειρητική αιμορραγία ή αιμάτωμα στην περιοχή της επέμβασης, τοποθετείται παροχέτευση για λίγες ώρες ως μέρες.

Τραυματισμός άλλων οργάνων

Τι είναι: Εκτός από το συκώτι και τον σπλήνα που μπορούν να τραυματιστούν και να αιμορραγήσουν κατά τη διάρκεια ενός χειρουργείου παχυσαρκίας, σοβαρές επιπλοκές μπορούν να προκληθούν από τραυματισμό οισοφάγου ή στομάχου. Αν δεν αντιμετωπιστούν σωστά μπορεί να επιπλακούν περαιτέρω από διαφυγή γαστρικού υγρού και να οδηγήσουν σε περιτονίτιδα ή οισοφαγίτιδα. Άλλοι τραυματισμοί οργάνων είναι πολύ πιο σπάνιοι λόγω ανατομικής απόστασης.
Πως προλαμβάνεται: Ο τραυματισμός γύρω οργάνων κατά τη διάρκεια ενός χειρουργείου Γαστρικό μανίκι ή Bypass, προλαμβάνεται με τη χρήση σωστής χειρουργικής τεχνικής και με σεβασμό στην ανατομία και στους ιστούς. Ακόμα και με ιδανική ανατομία και άψογη τεχνική, η χρήση του ψαλιδιού υπερήχων μπορεί να οδηγήσει σε ιατρογενή διάτρηση λόγω μηχανικού τραυματισμού ή θερμικού εγκαύματος. Και πάλι, η σωστή εκπαίδευση και η εξειδικευμένη εμπειρία έχουν υπέρτατη σημασία στη σωστή έκβαση της βαριατρικής επέμβασης με ελάχιστες επιπλοκές.
Πως αντιμετωπίζεται: Η απλή συρραφή ενός τραυματισμού στομάχου είναι επαρκής για την αντιμετώπιση μιας διάτρησης. Η αποκατάσταση τραυματισμού του οισοφάγου είναι πιο περίπλοκη καθώς είναι πιο ευαίσθητο όργανο, και μια απρόσεκτη προσπάθεια αντιμετώπισης της βλάβης μπορεί να την κάνει σημαντικά βαρύτερη. Τραυματισμοί άλλων οργάνων αντιμετωπίζονται με απλές παρεμβάσεις.

Διαφυγή

Τι είναι: Η πιο ανησυχητική από τις επιπλοκές σε ένα χειρουργείο παχυσαρκίας είναι η διαφυγή, δηλαδή η εκροή γαστρικών ή εντερικών υγρών από το σημείο της επέμβασης που γίνεται το Γαστρικό μανίκι ή το Bypass προς την κοιλιά. Η διαφυγή είναι αρκετά σπάνια επιπλοκή της βαριατρικής, με έναν κίνδυνο 1-2% να εμφανιστεί. Συνήθως εκδηλώνεται στις πρώτες μέρες, και πολύ σπάνια μετά από λίγες εβδομάδες. Τα συμπτώματα της διαφυγής είναι:

-Πόνος στην κοιλιά ή στον αριστερό ώμο
-Πυρετός
-Ταχυκαρδία
-Πύον ή γαστρικό υγρό στην παροχέτευση
-Κακουχία, ναυτία και έμετοι.
Ο κίνδυνος για διαφυγή αυξάνεται σε ασθενείς με παράγοντες κινδύνου όπως κάπνισμα, διαβήτης, νεφρική και αναπνευστική νόσος.
• Πως προλαμβάνεται: Η πρόληψη της διαφυγής σε ασθενή που θα υποβληθεί σε Γαστρικό μανίκι ή Bypass, ξεκινά από το στάδιο της προετοιμασίας για χειρουργείο. Πολύ σημαντικό ρόλο παίζει η βελτιστοποίηση των παραγόντων κινδύνου, με διακοπή καπνίσματος εβδομάδες πριν, απώλεια βάρους, ρύθμιση της αντιδιαβητικής αγωγής και αναπνευστική γυμναστική. Κατά τη διάρκεια του βαριατρικού χειρουργείου προσέχουμε να μη μειώσουμε την παροχή αίματος και οξυγόνου στο σημείο της επέμβασης και γενικά αποφεύγουμε τεχνικά λάθη που μπορούν να προκαλέσουν επιπλοκές. Έχει βρεθεί ότι η χρήση ενισχυτικού των γραμμών συρραφής πιθανώς να μειώνει τον κίνδυνο διαφυγής, αλλά από την άλλη αυξάνει σημαντικά το κόστος της επέμβασης.
• Πως αντιμετωπίζεται: Είναι σημαντικό να καταλάβουν οι ασθενείς ότι η διαφυγή δεν είναι εξ ορισμού θανατηφόρα επιπλοκή της βαριατρικής, και με σωστή διαχείριση μπορεί να αντιμετωπιστεί. Σε πιο απλές περιπτώσεις με πολύ μικρή διαφυγή, χορήγηση αντιβίωσης και νηστεία μπορεί να οδηγήσουν σε επούλωση μέσα σε μερικές μέρες. Μέτριας βαρύτητας διαφυγές χρειάζονται παροχέτευση, ακτινολογικά, ενδοσκοπικά ή με λαπαροσκόπηση, παρεντερική διατροφή και προσπάθεια αντιμετώπισης της διαφυγής με γαστροσκόπηση. Μια μεγάλη διαφυγή σε έναν ασταθή ασθενή ανήκει στις σοβαρές επιπλοκές σε ένα χειρουργείο παχυσαρκίας, και απαιτεί άμεση λαπαροσκόπηση για πλύση και παροχέτευση, τοποθέτηση νηστιδοστομίας θρέψης και ενδοσκοπική ή χειρουργική αντιμετώπιση της διαφυγής.

Θρόμβωση και εμβολή

Τι είναι: Η χειρουργική επέμβαση στην κοιλιά, η παρατεταμένη ακινησία περιεγχειρητικά και η αυξημένη πηκτικότητα του αίματος του παχύσαρκου ασθενή, αυξάνει την πιθανότητα να παρουσιαστούν ως επιπλοκές μετά από χειρουργείο παχυσαρκίας θρόμβοι στις φλέβες τον ποδιών. Μια πολύ σοβαρή επιπλοκή όχι μόνο της βαριατρικής αλλά και όλων των μεγάλων χειρουργείων είναι η εμβολή. Συμβαίνει σαν αποτέλεσμα αποκόλλησης ενός θρόμβου από τις φλέβες των ποδιών και εμβολής, δηλαδή ενσφήνωσής του σε πνευμονικά αγγεία. Αν ο θρόμβος είναι αρκετά μεγάλος, η εμβολή συμβαίνει σε μεγάλο κλάδο ή ακόμα και στο στέλεχος της πνευμονικής αρτηρίας οδηγώντας σε πολύ σημαντικά αιμοδυναμικά και αναπνευστικά προβλήματα, ή ακόμα και ανακοπή καρδιάς και θάνατο
• Πως προλαμβάνεται: Ο καλύτερος τρόπος αντιμετώπισης της θρόμβωσης και της πνευμονικής εμβολής είναι η πρόληψή της. Για να μειωθεί η πιθανότητα θρομβοεμβολικών επιπλοκών, όλοι οι ασθενείς που πρόκειται να υποβληθούν σε βαριατρική επέμβαση φορούν αντιθρομβωτικές κάλτσες πριν το χειρουργείο, φέρουν ειδικές μπότες διαλείπουσας προοδευτικής συμπίεσης και, και κάνουν αντιπηκτικές ενέσεις μετά το χειρουργείο. Ασθενείς υψηλού κινδύνου μπορεί να ωφεληθούν από ακτινολογική τοποθέτηση φίλτρου κάτω κοίλης φλέβας, προσθήκη προεγχειρητικής δόσης αντιπηκτικών, και αυξημένη μετεγχειρητική δόση ή προσθήκη αντιαιμοπεταλιακών φαρμάκων.
• Πως αντιμετωπίζεται: Η αντιμετώπιση των θρομβοεμβολικών επιπλοκών της βαριατρικής εξαρτάται από τον τύπο και τη βαρύτητα τους. Μικρής έκτασης θρόμβωση στο κάτω άκρο αντιμετωπίζεται μόνο αντιπηκτικά, ενώ εκτεταμένες θρομβώσεις ακτινολογική τοποθέτηση φίλτρου κάτω κοίλης φλέβας για πρόληψη εμβολικών επεισοδίων. Μια μικρή πνευμονική εμβολή που δεν επηρεάζει αιμοδυναμικά τον ασθενή αντιμετωπίζεται με αντιπηκτικά. Μεγάλες πνευμονικές εμβολές μπορεί να είναι απειλητικές για τη ζωή. Χορηγούνται ψηλές δόσεις αντιπηκτικών φαρμάκων, και γίνεται προσπάθεια διάλυσης του θρόμβου είτε με φαρμακευτικές ουσίες, ή με ακτινολογική επέμβαση, και σε ακραίες καταστάσεις με χειρουργείο στον θώρακα.

Καρδιο-αναπνευστικές επιπλοκές

Τι είναι: Οι καρδιοαναπνευστικές επιπλοκές είναι συχνότερες στον βαριατρικό ασθενή σε σχέση με άτομα φυσιολογικού βάρους. Το σώμα του βαριατρικού ασθενούς λειτουργεί στα όρια των εφεδρειών του, σε ένα ευαίσθητο ισοζύγιο. Η καρδιά είναι πιο καταπονημένη, καθώς πρέπει να αντλήσει αρκετό αίμα για να καλύψει διπλάσιες ή τριπλάσιες ανάγκες του φυσιολογικού, ενάντια σε αυξημένες αντιστάσεις. Η λειτουργία των πνευμόνων περιορίζεται λόγω της εναπόθεσης λίπους γύρω από τον θώρακα που απαιτεί πολύ πιο έντονη προσπάθεια και κούραση για να επιτευχθούν σωστές αναπνευστικές κινήσεις. Ειδικά σε ξαπλωτή θέση, ο βαριατρικός ασθενής δυσκολεύεται πάρα πολύ να πάρει ανάσα και να βήξει σωστά, με αποτέλεσμα συσσώρευση πτυέλων και ανάπτυξη επιπλοκών τύπου πνευμονία, ατελεκτασία κτλ. Πολλοί ασθενείς πάσχουν έτσι κι αλλιώς από υπνική άπνοια ή χρόνια αποφρακτική πνευμονοπάθεια, που προδιαθέτουν για περαιτέρω προβλήματα.
Πως προλαμβάνεται: Η πρόληψη σώζει από τις καρδιοαναπνευστικές επιπλοκές μετά από ένα χειρουργείο παχυσαρκίας. Η απώλεια έστω και σχετικά μικρής ποσότητα βάρους 5-10 κιλών, βελτιώνει την καρδιοαναπνευστική κατάσταση. Ρύθμιση της καρδιολογικής αγωγής για υπέρταση, αρρυθμίες και ανεπάρκεια μειώνουν την πιθανότητα προβλημάτων. Ήπια γυμναστική μπορεί να αυξήσει τις εφεδρείες. Όσον αφορά τους πνεύμονες, αντιμετώπιση χρόνιας βρογχίτιδας ή βήχα, ρύθμιση αγωγής και αναπνευστική γυμναστική μειώνουν την πιθανότητα των αντίστοιχων επιπλοκών της βαριατρικής.
Πως αντιμετωπίζεται: Αναπνευστικές επιπλοκές της βαριατρικής αντιμετωπίζονται με αντιβίωση, παροχή οξυγόνου και αναπνευστική γυμναστική. Σε πιο βαριές περιπτώσεις μπορεί να χρειαστεί μη επεμβατικός αερισμός στον θάλαμο του ασθενούς ή επεμβατικός αερισμός με διασωλήνωση στη ΜΕΘ. Τυχόν καρδιακές επιπλοκές όπως έμφραγμα, αρρυθμίες αντιμετωπίζονται από ειδικό καρδιολόγο αναλόγως της κατάστασης.

Στένωση Στομάχου και Απόφραξη Εντέρου

• Τι είναι: Τόσο το γαστρικό μανίκι όσο και το Bypass, είναι χειρουργεία που σκοπό έχουν τη μείωση της χωρητικότητας του στομάχου όσο και τη μειωμένη απορρόφηση θρεπτικών ουσιών. Πριν κόψουμε το στομάχι, τοποθετούμε ειδικό στοματογαστρικό καθετήρα για να μην προκαλέσουμε στένωση. Όμως η διαδικασία της επούλωσης είναι απρόβλεπτη. Μπορεί να δημιουργηθούν συμφύσεις ή ουλώδης ιστός που να προκαλέσουν στένωση ή γωνίωση του στομάχου, οι οποίες δεν είναι και τόσο σπάνιες επιπλοκές σε ένα χειρουργείο παχυσαρκάις. Το αποτέλεσμα είναι πολύ μικρή χωρητικότητα του στομάχου, εμετοί και δυσανεξία σε τροφές που δεν είναι ρευστές. Η απόφραξη εντέρου από την άλλη, πιο συχνή στο Bypass παρά στο γαστρικό μανίκι, μπορεί επίσης να προκληθεί από συμφύσεις του εντέρου, αλλά πιο συχνά είναι αποτέλεσμα εσωτερικής κήλης με πιο συχνή την κήλη Petersen.
• Πως προλαμβάνεται: Στην περίπτωση που πραγματοποιηθεί γαστρικό μανίκι, η χρήση σωλήνα μεγαλύτερης διαμέτρου και η προσεκτική χειρουργική τεχνική βοηθά στη μείωση των στενωτικών επιπλοκών της βαριατρικής επέμβασης. Για αποφυγή εσωτερικών κηλών, όταν κάνουμε Bypass προσπαθούμε να κλείνουμε όλα τα χάσματα του μεσεντερίου. Οι συμφύσεις προλαμβάνονται με σωστή τεχνική και αποφυγή τραυματισμών στο χειρισμό του εντέρου.
Πως αντιμετωπίζεται: Για στένωση σε γαστρικό μανίκι, συνήθως αρκεί γαστροσκόπηση για διαστολή με μπαλόνι, η οποία εύκολα επαναλαμβάνεται για να μονιμοποιηθεί το αποτέλεσμα. Αν η διαστολή αποτύχει, τοποθετείται με γαστροσκόπηση ενδοπρόθεση (stent), που κρατάει ανοιχτό το σημείο της στένωσης και μπορεί να αφαιρεθεί όταν έχει επιτευχθεί το επιθυμητό αποτέλεσμα. Σπάνια μπορεί να χρειαστεί επανεπέμβαση για μετατροπή του γαστρικού μανικιού σε Bypass. Η αντιμετώπιση της απόφραξης εντέρου εξαρτάται από την αιτία. Ο συμφυτικός ειλεός αντιμετωπίζεται συντηρητικά, αλλά η εσωτερική κήλη απαιτεί άμεση χειρουργική επέμβαση για ανάταξη και αποφυγή εντερικής ισχαιμίας.

Δυσαπορρόφηση και Μεταβολικές Διαταραχές

Τι είναι: Πιο συχνές στο χειρουργείο παχυσαρκίας με τη μέθοδο του Bypass παρά στο γαστρικό μανίκι, οι μεταβολικές διαταραχές είναι επιπλοκές που οφείλονται στην παράκαμψη μεγάλων τμημάτων του εντέρου που οδηγεί σε σημαντική μείωση της απορροφητικής επιφάνειας του. Είναι γνωστό ότι συγκεκριμένες θρεπτικές ουσίες απορροφούνται σε συγκεκριμένα τμήματα του εντέρου, οπότε εμφανίζουν χαμηλότερα επίπεδα μετά από Bypass. Έχει βρεθεί ότι το mini Bypass έχει μεγαλύτερη πιθανότητα ανεπάρκειας σιδήρου. Και τα τελευταία χρόνια αναδεικνύεται ο σημαντικός ρόλος διαφόρων τμημάτων του εντέρου στη ρύθμιση του μεταβολισμού με ορμόνες όπως πχ η ινσουλίνη, το GLP-1 κτλ. Μια από τις πιο γνωστές μεταβολικές επιπλοκές της βαριατρικής είναι το σύνδρομο dumping, που μπορεί να εμφανίζεται πρώιμα ή όψιμα μετά από γεύμα. Χαρακτηρίζεται από πόνο και φούσκωμα στην κοιλιά, ναυτία με ή χωρίς εμετό, διάρροια, ταχυκαρδία και αδυναμία. Οφείλεται σε πολύ ταχεία δίοδο τροφών με ψηλή περιεκτικότητα σε σάκχαρα, από το στομάχι στο λεπτό έντερο.
Πως προλαμβάνεται: Ο καλύτερος τρόπος πρόληψης του συνδρόμου dumping είναι η αυστηρή προσκόλληση στις διατροφικές οδηγίες του χειρουργού και του διαιτολόγου. Ανεπάρκειες βιταμινών και ιχνοστοιχείων προλαμβάνονται με προληπτική καθημερινή χρήση οποιουδήποτε πολυβιταμινούχου σκευάσματος.
Πως αντιμετωπίζεται: Από χειρουργικής άποψης, με εξαίρεση την πιθανότητα της κατά λάθος παράκαμψης πολύ μεγαλύτερου τμήματος εντέρου που μπορεί να διορθωθεί, δε μπορεί να γίνει κάτι άλλο για να αντιμετωπιστεί το σύνδρομο dumping και η δυσαπορρόφηση. Σε ακραίες περιπτώσεις μπορεί να αποφασιστεί η αναστροφή του Bypass και η αποκατάσταση φυσιολογικής ανατομίας, που όμως μπορεί να οδηγήσει σε ταχεία επαναπρόσληψη βάρους. Ασθενείς με παθολογικές διατροφικές συνήθειες και τροφικούς εθισμούς σε ζάχαρη γλυκά και υδατάνθρακες, θα πρέπει να εκπαιδευτούν διατροφολογικά πριν το χειρουργείο. Αυτό μπορεί να επιτευχθεί είτε με τη βοήθεια διαιτολόγου, ή με φαρμακευτική υποβοήθηση. Αν δεν έχει γίνει αυτό, τα συμπτώματα από το σύνδρομο dumping θα τους αναγκάσουν να απεμπολήσουν τις παλιές κακές διατροφικές συνήθειες. Σοβαρές ανεπάρκειες βιταμινών και ιχνοστοιχείων αντιμετωπίζονται με ενδοφλέβια χορήγηση τους. Πολλαπλές καθημερινές διάρροιες μπορούν να διαχειριστούν με αντιδιαρροϊκά φάρμακα.

Θάνατος

Τι είναι: Ο κίνδυνος θανάτου από επιπλοκές σε ένα χειρουργείο παχυσαρκίας είναι πολύ χαμηλός, και κυμαίνεται από 1 στα 500 σε παλιότερες μελέτες, μέχρι 1 στα 1000 στις νεότερες. Τα ποσοστά αυτά είναι συγκρίσιμα με τον κίνδυνο θανάτου από Λαπαροσκοπική Χολοκυστεκτομή, που θεωρείται ως μια πολύ ασφαλής επέμβαση. Πρέπει να σημειωθεί επίσης ότι ο κίνδυνος θανατηφόρων επιπλοκών των βαριατρικών επεμβάσεων είναι αυξημένος σε άτομα μεγαλύτερης ηλικίας με πολλές άλλες παθήσεις, και πολύ χαμηλότερος σε σχετικά νέους και υγιείς παχύσαρκους. Οι λόγοι για τη δυσφήμιση της βαριατρικής χειρουργικής και τις υπερβολές σχετικά με τις επιπλοκές της είναι πολλαπλοί. Κατ’ αρχήν υπάρχει συστημικός στιγματισμός των παχύσαρκων, με την πάθηση τους να χαρακτηρίζεται ως αισθητικό πρόβλημα αντί για πραγματική νόσος. Οι βιομηχανίες του fitness και της απώλειας βάρους, με προσεγγίσεις που αποδεδειγμένα αποτυγχάνουν πλήρως, θα πληγούν ανεπανόρθωτα από γενικευμένη υιοθέτηση των χειρουργείων παχυσαρκίας. Και τέλος των φαρμακευτικών μπορεί να πληγεί ανεπανόρθωτα, καθώς ένα βαριατρικό χειρουργείο μπορεί να θεραπεύσει τις επιπλοκές της παχυσαρκίας όπως διαβήτης, υπέρταση οστεοαρθρίτιδες κτ., οδηγώντας σε δραματική πτώση στις πωλήσεις φαρμάκων τύπου ινσουλίνης, σεμαγλουτίδης και λιραγλουτίδης, και άλλων φαρμάκων για διαβήτη, υπέρταση κτλ.
• Πως προλαμβάνεται: Όπως αναφέρθηκε εκτενώς, η θνητότητα της βαριατρικής χειρουργικής είναι πολύ χαμηλή. Και αυτό οφείλεται στην ευρεία διάδοσή της, σωστή εκπαίδευση και εξειδίκευση, και αυστηρή εφαρμογή πρωτοκόλλων προετοιμασίας του ασθενούς, πρόληψης και αντιμετώπισης των βαριατρικών επιπλοκών.
Πως αντιμετωπίζεται: Αυτό που χρειάζεται αντιμετώπιση είναι η συνειδητή και κατευθυνόμενη παραπληροφόρηση σχετικά με τις επιπλοκές των βαριατρικών χειρουργείων. Χρειάζεται επίσης αντιμετώπιση του στιγματισμού των παχύσαρκων, τόσο για την πάθησή τους, όσο και για την προσφυγή σε επεμβατικές θεραπείες οι οποίες χαρακτηρίζονται από άτομα χωρίς καμία γνώση του αντικειμένου ως αφύσικες. Η παχυσαρκία είναι νόσος, και η θεραπεία της πρέπει να αντιστοιχεί στη σοβαρότητά της.