Κοιλιοκήλη-Λαπαροσκοπική Ενδοπεριτοναϊκή Αποκατάσταση (IPOM)

Μια κοιλιοκήλη μικρού ή μεσαίου μεγέθους μπορεί να αποκατασταθεί γρήγορα και εύκολα με λαπαροσκοπική επέμβαση. Η λαπαροσκοπική μέθοδος εφαρμόζεται σε περιπτώσεις ομφαλοκήλης, επιγαστρικής και μετεγχειρητικής κοιλιοκήλης. Γίνεται ενδοκοιλιακή τοποθέτηση ειδικά κατασκευασμένου πλέγματος που δεν τραυματίζει τα κοιλιακά όργανα. Η λαπαροσκοπική προσπέλαση επιτρέπει επιδιόρθωση μεγάλων κηλών μέσα από μικρές τομές. Χρησιμοποιείται αρκετά μεγάλου πλέγμα για ενίσχυση μεγαλύτερης επιφάνειας του κοιλιακού τοιχώματος. Υπάρχει ελάχιστος πόνος, πολύ μικρή παραμονή στο νοσοκομείο, και άριστο αισθητικό αποτέλεσμα.

Πλέγμα Λαπαροσκοπικής Κήλης
Κοιλιοκήλη-Λαπαροσκοπική Αποκατάσταση με Ενδοπεριτοναϊκό Πλέγμα

Τεχνική

Η Λαπαροσκοπική Αποκατάσταση Κοιλιοκήλης γίνεται μέσα από 3 μικρές τομές του μισού ως ενός εκατοστού, που συνήθως γίνονται στο πλάγιο κοιλιακό τοίχωμα. Αρχικά αποκολλάμε τα περιεχόμενα της κοιλιοκήλης, καθώς μπορεί να υπάρχουν συμφύσεις με έντερο, ενδοκοιλιακό λίπος, ή οποιοδήποτε άλλο όργανο της κοιλιάς. Τα επόμενα βήματα εξαρτώνται από το μέγεθος του χάσματος. Αν το μέγεθος της κοιλιοκήλης είναι μικρό προχωράμε στην τοποθέτηση πλέγματος. Σε περίπτωση που το χάσμα είναι σχετικά μεγάλο, το κλείνουμε με λαπαροσκοπικές ραφές. Είναι ιδιαίτερα δύσκολες και χρειάζονται προχωρημένες λαπαροσκοπικές ικανότητες. 

Η τεχνική της τοποθέτησης πλέγματος εξαρτάται επίσης από το μέγεθος της κοικιοκήλης. Σε μικρότερα χάσματα χρησιμοποιούμε μικρά πλέγματα που καθηλώνονται με ειδικές καθηλωτικές συσκευές στο πρόσθιο κοιλιακό τοίχωμα. 

Πλέγμα Λαπαροσκοπικής Αποκατάστασης Κήλης
Τεχνική "Διπλή Κορώνα"

Μεγαλύτερες και πιο πολύπλοκες κοιλιοκήλες χρειάζονται πιο εξειδικευμένες τεχνικές. Κατ’ αρχήν όταν η κήλη είναι μεγάλη, το πλέγμα που χρησιμοποιούμε είναι αρκετά μεγάλο. Η ακριβής τοποθέτηση του στην κοιλιά είναι πιο πολύπλοκη. Γι’ αυτό χρησιμοποιούμε ένα συνδυασμό από ραφές και καθηλωτικές συσκευές. Σχεδιάζουμε εξωτερικά στο κοιλιακό τοίχωμα του ασθενούς σε ποια σημεία θα γίνει η τοποθέτηση της κάθε ραφής, ώστε το τελικό αποτέλεσμα να είναι το καλύτερο. 

H τεχνική που χρησιμοποιούμε για την καθήλωση του πλέγματος είναι η λεγόμενη ‘διπλή κορώνα’. Καθηλώνουμε σε δυο σειρές περιμετρικά της κοιλιοκήλης, ώστε να μειώνονται η πιθανότητες μετακίνησης του πλέγματος και υποτροπής.

Αποκατάσταση

Οι περισσότεροι ασθενείς παίρνουν εξιτήριο σε 24 με 48 ώρες από την επέμβαση. Υπάρχει ελάχιστος πόνος που αντιμετωπίζεται εύκολα με απλά αναλγητικά φάρμακα, και μπορούν σύντομα να επιστρέψουν στις συνήθεις ασχολίες τους. Το αισθητικό αποτέλεσμα είναι πολύ καλό καθώς δε χρειάζονται μεγάλες αντιαισθητικές τομές για να ολοκληρωθεί η επέμβαση. 

Η λαπαροσκοπική αποκατάσταση κοιλιοκήλης με ενδοκοιλιακή χρήση πλέγματος είναι ιδανική επέμβαση σε περιπτώσεις μικρής κήλης. Χρησιμοποιείται επίσης σε μεγάλες μετεγχειρητικές κοιλιοκήλες που αποτελούνται από πολλαπλά μικρά χάσματα, με ‘γέφυρες’ ισχυρού ιστού μεταξύ τους. Τείνει να εγκαταλειφθεί σε περιπτώσεις πολύ μεγάλων κηλών, κυρίως λόγω της τάσης που εμφανίζουν τα πλέγματα να εξέχουν λόγω πίεσης από τα ενδοκοιλιακά όργανα. Εμφανίζονται σαν εξόγκωμα που μοιάζει με υποτροπή, είναι ενοχλητικό και αντιαισθητικό. Το αισθητικό και λειτουργικό αποτέλεσμα είναι σαφώς καλύτερο εφόσον μπορούμε να κλείσουμε το χάσμα του κοιλιακού τοιχώματος με ραφές. Τα τελευταία χρόνια υπάρχει η τάση να προσπαθούμε να τοποθετούμε το πλέγμα κάτω από την εσωτερική μεμβράνη της κοιλιάς που λέγεται περιτόναιο. Είναι ένα επιπλέον μέτρο προστασίας από επιπλοκές από το πλέγμα. 

Όποια τεχνική κι αν ακολουθείται, η Λαπαροσκοπική Αποκατάσταση Κοιλιοκήλης με ενδοκοιλιακή τοποθέτηση πλέγματος είναι μια γρήγορη επέμβαση. Έχει ελάχιστο πόνο, ελάχιστη παραμονή στο νοσοκομείο και ταχεία επάνοδο στις καθημερινές συνήθειες. Εφόσον γίνει σωστή επιλογή ασθενών και κατάλληλη επιλογή τεχνικής, τα αποτελέσματα είναι άριστα και μόνιμα.

Λαπαροσκοπική Αποκατάσταση Ομφαλοκήλης

Λαπαροσκοπική Αποκατάσταση Μετεγχειρητικής Κήλης