Λαπαροσκοπική Εκτεταμένη Ολικά ΕξωπεριτοναΪκή Αποκατάσταση Κοιλιακού Τοιχώματος (eTEP-TAR)

Η επέμβαση eTEP είναι η πιο τεχνολογικά εξελιγμένη τεχνική αποκατάστασης κοιλιακού τοιχώματος. Αναπτύχθηκε μέσω της εφαρμογής των πιο προχωρημένων λαπαροσκοπικών και ρομποτικών τεχνικών στις επεμβάσεις αποκατάστασης κοιλιακού τοιχώματος για κοιλιοκήλη. Η εμπειρία που αποκτήθηκε από την Ολικά Εξωπεριτοναϊκή Τεχνική Αποκατάστασης Βουβωνοκήλης, οδήγησε στην επέμβαση eTEP. Η τεχνική ξεκίνησε το 2012, και κερδίζει όλο και περισσότερο έδαφος. Σ αυτήν βρίσκουν εφαρμογή όλες οι  τεχνικές Αποκατάστασης Κοιλιακού Τοιχώματος. Μπορούν πλέον να επιδιορθωθούν ανατομικά μεγάλες κήλες, μέσα από 3-4 μικρές τομές, με πολύ λιγότερο πόνο και χωρίς μεγάλες ουλές. 

Ε[έμβαση eTEP
Τεχνική eTEP για Λαπαροσκοπική-Ρομποτική Αποκατάσταση Κοιλιακού Τοιχώματος

Τεχνική

Η επέμβαση eTEP είναι ακριβώς ίδια με την Stoppa-Rives που χρησιμοποιούμε στις ανοικτές επεμβάσεις. Μέσα από μικρές τομές του μισού ή ενός εκατοστού, τοποθετούμε τα λαπαροσκοπικά εργαλεία.  Αποκολλούμε τους ορθούς κοιλιακούς μύες από τον οπίσθιο τένοντα που τους καλύπτει. Συχνά είναι απαραίτητη και η τεχνική της απελευθέρωσης του εγκαρσίου κοιλιακού μυός (TAR), για να επιτύχουμε αποκατάσταση χωρίς τάση. Στη συνέχεια κλείνουμε το χάσμα ανάμεσα στους τένοντες με ραφές. Τοποθετούμε ένα μεγάλο πλέγμα, πάνω από το οποίο κλείνουμε τους κοιλιακούς μύες με ραφές. 

Είναι μια πολύ απαιτητική επέμβαση από τεχνικής άποψης, και μπορεί να γίνει μόνο από χειρουργούς με προχωρημένες λαπαροσκοπικές ικανότητες σε μεγάλα κέντρα. Η επέμβαση eTEP γίνεται πιο εύκολη με τη χρήση χειρουργικού ρομπότ. Και πάλι είναι απαραίτητη εξειδικευμένη εκπαίδευση, γνώση και ικανότητα. 

Αποκατάσταση

Η επέμβαση eTEP, ή Εκτεταμένη Ολικά Εξωπεριτοναϊκή Αποκατάσταση Κοιλιακού Τοιχώματος είναι η κατεξοχήν τεχνική στην οποία βρίσκουν εφαρμογή οι συμπληρωματικές τεχνικές προεγχειρητικής προετοιμασίας του ασθενούς. Η απώλεια βάρους προ της επέμβασης είναι απολύτως απαραίτητη. Η έγχυση Botox στους πλάγιουσ κοιλιακούς βελτιώνει το τελικό αποτέλεσμα, κάνοντας ταυτόχρονα την επέμβαση πιο εύκολη. Η ανάγκη για περαιτέρω προετοιμασία με Προεγχειρητικό Πνευμοπεριτόναιο από την άλλη, μάλλον σημαίνει ότι η επέμβαση θα είναι ιδιαίτερα δύσκολη με λαπαροσκοπικές τεχνικές. 

Η επέμβαση e-TEP είναι μια πολλά υποσχόμενη τεχνική για το μέλλον, που ακόμα διενεργείται σε λίγα εξειδικευμένα κέντρα. Συνεχώς κερδίζει έδαφος στις νέες γενιές χειρουργών. Η μεγαλύτερη διάδοση των ρομποτικών τεχνικών στο μέλλον θα βοηθήσει στην περαιτέρω διάδοσή της.