Συμφυσιόλυση-Εντερεκτομή

Η συμφυσιόλυση είναι η επέμβαση εκλογής για ασθενείς με συμφυτικό ειλεό. Σ αυτήν υποβάλλονται ασθενείς που δεν παρουσιάζουν βελτίωση μετά από λίγες μέρες παρά την κατάλληλη συντηρητική αγωγή. Επίσης, αν εμφανίσουν επιπλοκές όπως επιδείνωση του πόνου ή εμφάνιση περιτονίτιδας, έχουν ένδειξη για άμεση χειρουργική επέμβαση. Στο ίδιο χειρουργείο αντιμετωπίζονται και άλλα προβλήματα που μπορεί να εμφανιστούν. 

Από την άλλη, άτομα χωρίς ιστορικό χειρουργικής επέμβασης  που παρουσιάζονται με εικόνα ειλεού έχουν ένδειξη για άμεση χειρουργική αντιμετώπιση. Η απουσία εκτεταμένων συμφύσεων, ειδικά αν δεν υπάρχει σημαντική παθολογία στην αξονική τομογραφία θέτει ένδειξη χειρουργικής επέμβασης. Ο ειλεός μπορεί να είναι συγγενούς αιτιολογίας, λόγω σύμφυσης, συστροφής ή εσωτερικής κήλης, ή να οφείλεται σε κακοήθεια. 

Εντερικές συμφύσεις
Εκτεταμένες Συμφύσεις

Τεχνική

Ο σκοπός της επέμβασης είναι η λύση όλων των συμφύσεων και η αποκατάσταση της φυσιολογικής ανατομίας και λειτουργίας του λεπτού εντέρου. Γίνεται προσπάθεια αποφυγής τραυματισμών του εντέρου και άλλων οργάνων της κοιλιάς, ή φροντίζουμε να αποκατασταθούν εφόσον έχουν προκληθεί. Ταυτόχρονα προσπαθούμε να μειώσουμε την πιθανότητα να ξανασυμβεί ειλεός στο μέλλον. Χρησιμοποιούμε υλικά που μειώνουν τη δημιουργία συμφύσεων, ακολουθούμε την καλύτερη χειρουργική τεχνική, και προσπαθούμε να προστατέψουμε το έντερο κατά το δυνατόν. 

Σχεδόν πάντα προσπαθούμε να ξεκινήσουμε την επέμβαση λαπαροσκοπικά. Με προσοχή και υπομονή διαχωρίζουμε σιγά σιγά όλες τις συμφύσεις από την αρχή ως το τέλος του λεπτού εντέρου. Αν οι συμφύσεις είναι πάρα πολλές και υπάρχει δυσκολία στο διαχωρισμό τους, ή αν υπάρχει κίνδυνος τραυματισμός, μετατρέπουμε σε ανοικτή επέμβαση. Η ανοικτή συμφυσιόλυση μας επιτρέπει καλύτερη εικόνα της κοιλιάς και της γενικότερης κατάστασης. Συμφύσεις που είναι χαλαρές και δεν προκαλούν γωνίωση του εντέρου ή άλλα προβλήματα, και που γενικά δε φαίνεται να έχουν κίνδυνο πρόκλησης ειλεού στο μέλλον, δεν διαχωρίζονται. 

Λαπαροσκοπική Συμφυσιόλυση
Λαπαροσκοπική Συμφυσιόλυση

Οι επεμβάσεις αυτές είναι δύσκολες και μπορεί να κρατήσουν αρκετή ώρα. Σε περιπτώσεις πολλαπλών ισχυρών συμφύσεων οι τραυματισμοί εντέρου είναι συχνοί. Μικρούς επιφανειακούς τραυματισμούς τους επιδιορθώνουμε με απλές ραφές. Μεγαλύτεροι ή πολλαπλοί τραυματισμοί, ή οποιαδήποτε κατάσταση που κάνει αμφίβολη τη βιωσιμότητα του εντέρου, μας αναγκάζει να προχωρήσουμε σε εντερεκτομή. Το ίδιο συμβαίνει αν τμήμα του εντέρου, λόγω παρατεταμένης διάτασης ή συμπίεσης, εμφανίζει ισχαιμικές αλλαγές ή ακόμα και νέκρωση του τοιχώματος του. Σχεδόν πάντα σ’ αυτές τις περιπτώσεις επανενώνουμε τα παραμένοντα τμήματα του εντέρου, και αποκαθιστούμε εντελώς φυσιολογική λειτουργία.

Εντερεκτομή Επανένωση Εντέρου
Εντερεκτομή και Αναστόμωση

Αποκατάσταση

Η ανάρρωση μετά από επεμβάσεις για ειλεό λεπτού εντέρου εξαρτάται από τη γενική κατάσταση, το αίτιο, τον τύπο, την πολυπλοκότητα και τη βαρύτητα της επέμβασης. Μια λαπαροσκοπική συμφυσιόλυση σ’ έναν σχετικά νέο ασθενή επιτρέπει ταχύτατη ανάρρωση και επιστροφή στο σπίτι σε λιγότερο από 24 ώρες. Μια εκτεταμένη συμφυσιόλυση σε ασθενή με πολλαπλά προηγούμενα χειρουργεία είναι εξ ορισμού πολύπλοκη. Μπορεί να συμβούν τραυματισμοί εντέρου, εντερεκτομές, και επιμόλυνση της κοιλιάς από εντερικό περιεχόμενο. Απαιτείται παρατεταμένη παραμονή στο νοσοκομείο, νοσηλεία στη ΜΕΘ, και μπορεί να υπάρξει απειλή για τη ζωή του ασθενούς. Συνήθως όμως η επέμβαση συμφυσιόλυσης ολοκληρώνεται χωρίς ιδιαίτερα προβλήματα. Μετά από παραμονή στο νοσοκομείο για υποστήριξη και αναλγησία, ο ασθενής παίρνει εξιτήριο σε 4-5 ημέρες.

Λαπαροσκοπική Συμφυσιόλυση