Απολίνωση Αιμορροειδών

Θεραπεία απολίνωσης Αιμορροϊδών με ελαστικούς Δακτυλίους

Απολίνωση- αιμορροϊδών με λαστιχάκια

Η Θεραπεία Αιμορροϊδών με απολίνωση με λαστιχάκια είναι ιδανική ελάχιστα επεμβατική μέθοδος θεραπείας για αιμορροΐδες 2ου βαθμού ειδικά αν υπάρχει αιμορραγία. Υπάρχουν πολλών ειδών θεραπείες για την αιμορροΐδοπάθεια ανάλογα με το βαθμό και τα συμπτώματα τους. Αιμορροΐδες 2ου βαθμού και άνω, ειδικά εφόσον υπάρχει αιμορραγία, χρειάζονται χειρουργική αντιμετώπιση. Η ιδανική ελάχιστα επεμβατική μέθοδος θεραπείας αιμορροϊδών είναι η απολίνωση τους, είτε ενδοσκοπικά με ελαστικούς δακτυλίους ή χειρουργικά με υπερηχολογικά υποβοηθούμενη συρραφή. Σημαντικό είναι να προηγείται πάντα κολονοσκόπηση για αποκλεισμό άλλων παθήσεων που μπορούν να προκαλέσουν παρόμοια συμπτώματα, ειδικά κακοήθειας.  

Τεχνική

Η θεραπεία απολίνωσης αιμορροΐδων με ελαστικούς δακτυλίους είναι ασφαλής και ταχύτατη και δε χρειάζεται χειρουργική επέμβαση. Μπορεί να γίνει στο ιατρείο, και συνήθως τη συνδυάζουμε με κολονοσκόπηση. Έτσι μπορούν να αποκλειστούν άλλες παθήσεις, και να επωφεληθεί ο ασθενής από την προετοιμασία και τη μέθη που έχει πάρει για την κολονοσκόπηση. Αφού ολοκληρώσουμε την κολονοσκόπηση, χρησιμοποιούμε ένα ειδικό όργανο που λέγεται πρωκτοσκόπιο για να επισκοπήσουμε το πρωκτικό κανάλι. Το συγκεκριμένο επεμβατικό πρωκτοσκόπιο έχει εγκοπές, οι οποίες με κατάλληλη τοποθέτηση μας βοηθούν ν αναγνωρίσουμε τις αιμορροΐδες. Στη συνέχεια εφαρμόζουμε τη συσκευή θεραπείας απολίνωσης αιμορροϊδών πάνω στην κάθε αιμορροΐδα, και πυροδοτούμε. Το αποτέλεσμα είναι ο ελαστικός δακτύλιος να περιβρογχίσει και να στραγγαλίσει τον ιστό. 

Αποκατάσταση

Ο ασθενής επιστρέφει στο σπίτι του άμεσα μετά από θεραπεία απολίνωσης αιμορροϊδών. Μπορεί να επιστρέψει στις ασχολίες του την επόμενη ημέρα, αποφεύγοντας την άρση βαρών. Μετά από περίπου μια εβδομάδα ο ιστός νεκρώνεται και αποπίπτει, προκαλώντας ενίοτε μικρή αιμορραγία που σταματάει σύντομα.

Χρειάζεται πολύ προσοχή και κατάλληλη εμπειρία κατά την εφαρμογή των ελαστικών δακτυλίων θεραπείας αιμορροϊδών. Όταν τοποθετείται στο σωστό σημείο είναι εντελώς ανώδυνη μέθοδος, αλλά λάθος τοποθέτηση μπορεί να οδηγήσει σε πολύ έντονο πόνο, που μπορεί να μην αντιμετωπίζεται με τα συνηθισμένα φάρμακα. Πέραν αυτού, η απολίνωση με ελαστικούς δακτυλίους είναι ασφαλέστατη,  και μπορεί να επαναληφθεί πολλές φορές εφόσον η πάθηση υποτροπιάσει. 

Θεραπεία απολίνωσης Αιμορροϊδών με ραφές υπό υπερηχο

Απολίνωση αιμορροϊδών με ραφές
Απολίνωση Αιμορροϊδών Μέθοδος THD/HAL-RAR

Τεχνική

Η απολίνωση αιμορροΐδικών αρτηριών με χρήση υπερήχων, είτε με τη μέθοδο THD είτε με τη μέθοδο HAL/RAR, θεωρείται χειρουργική επέμβαση και απαιτεί γενική αναισθησία. Όμως ακολουθείται η ίδια αρχή, δηλαδή δεν υπάρχουν τομές, προσπαθούμε να αποκλείσουμε το αγγείο που τροφοδοτεί τις αιμορροΐδες, ο ασθενής παίρνει εξιτήριο άμεσα, με εξαίρεση μεγάλες αιμορροΐδες, και η επιστροφή στις ασχολίες είναι πολύ γρήγορη. Κεντρικό ρόλο παίζει η συσκευή υπερήχων Doppler, που μας επιτρέπει να εντοπίσουμε την πορεία των αγγείων της περιοχής. Στη συνέχεια, με τη χρήση εξειδικευμένου επεμβατικού πρωκτοσκοπίου που κατευθύνει την επέμβαση, τοποθετούμε διαδοχικές ραφές στην περιοχή, προσέχοντας να μην τραυματίσουμε τους μύες και γενικά να μην προκαλέσουμε πόνο. Ο αποκλεισμός των αγγείων που τροφοδοτούν την περιοχή οδηγεί σε συρρίκνωση των αιμορροΐδων, ενώ αντιμετωπίζονται ταυτόχρονα και μικρές προπτώσεις βλεννογόνου. 

Αποκατάσταση

Η επέμβαση είναι πολύ αποτελεσματική και έχει άμεσα αποτελέσματα. Είναι εκπληκτικά ανώδυνη και οι περισσότεροι ασθενείς παίρνουν εξιτήριο την ίδια μέρα. Μπορεί να εφαρμοστεί ακόμα και σε προχωρημένες περιπτώσεις 4ου βαθμού με μεγάλη επιτυχία. Τα πρώτες ημέρες μετά την επέμβαση μπορεί ν ακολουθήσει ήπια δυσκοιλιότητα που αντιμετωπίζεται εύκολα με φάρμακα. Η απολίνωση αιμορροΐδων με υπερήχους έχει υποκαταστήσει τις περισσότερες άλλες μεθόδους, και έχει φέρει επανάσταση στην αντιμετώπιση της αιμορροΐδοπάθειας

Θεραπεία Απολίνωσης Αιμορροΐδων με Λαστιχάκια

Θεραπεία Απολίνωσης Αιμορροΐδων HAL-RAR/THD