Ανοικτή Χολοκυστεκτομή

Η ανοικτή χολοκυστεκτομή τείνει να εγκαταλειφθεί. Πριν την επικράτηση της Λαπαροσκοπικής Χολοκυστεκτομής ήταν η μοναδική επέμβαση για την αντιμετώπιση των παθήσεων της χοληδόχου κύστης. Ανοικτή Χολοκυστεκτομή διενεργείται πλέον μόνο σε πολύ δύσκολες περιπτώσεις όπου είναι αδύνατο να ολοκληρωθεί η επέμβαση λαπαροσκοπικά.

Ανοικτή χολοκυστεκτομή
Ανοικτή Χολοκυστεκτομή

Τεχνική

Αρχικά κάνουμε τομή στο δεξιό υποχόνδριο, κάτω από τις δεξιές πλευρές και παράλληλα με αυτές. Διαχωρίζουμε τους μύες και φτάνουμε στο ήπαρ. Ακόμα και σε περιπτώσεις με πολύ έντονη φλεγμονή ή συμφύσεις μπορούμε να αναγνωρίσουμε και ν αφαιρέσουμε με ασφάλεια τη χοληδόχο κύστη. 

Η ανοικτή χολοκυστεκτομή επιτρέπει να παρακαμφθούν οι γενικοί περιορισμοί της λαπαροσκοπικής χειρουργικής. Συγκεκριμένα την όραση σε δυο διαστάσεις, την έλλειψη της αίσθησης της αφής και τη δυσκολία στην τρισδιάστατη αντίληψη και τον συγχρονισμό χεριών και οφθαλμών. Αυτός είναι και ο λόγος που σε δύσκολες περιπτώσεις καταφεύγουμε στην ανοικτή επέμβαση. Η εμπειρία είναι πλέον σχετικά περιορισμένη, αφού οι περισσότερη νέοι χειρουργοί έχουν εκπαιδευτεί σχεδόν αποκλειστικά στην λαπαροσκοπική τεχνική. Παραμένει όμως μια ασφαλής τεχνική

Αποκατάσταση

Σε σχέση με τη λαπαρσκοπική τεχνική, η ανοικτή χολοκυστεκτομή είναι δύσκολη τόσο για τον χειρουργό όσο και για τον ασθενή. Η τομή μέσα από τους μύες είναι αρκετά επώδυνη και αιμορραγική. Οδηγεί τον ασθενή σε νοσηλεία τουλάχιστον 5-7 ημερών, με χρήση ισχυρών αναλγητικών φαρμάκων που επιβραδύνουν την εντερική λειτουργία. Γενικά σε σχέση με τη λαπαροσκοπική, η ανοικτή επέμβαση καθυστερεί πολύ την επιστροφή στις συνήθεις ασχολίες και την εργασία.