Ενδοσκοπική Ανάστροφη Χολάγγειο-Παγκρεατογραφία (ERCP)

Η Ενδοσκοπική Ανάστροφη Χολαγγειο-Παγκρεατογραφία είναι μια ενδοσκοπική εξέταση που επιτρέπει την πρόσβαση στα κατώτερα χοληφόρα, για απεικόνιση και θεραπευτικούς χειρισμούς. Γίνεται σε νοσοκομείο, με βαριά μέθη και αναλγησία, ή ακόμα και γενική αναισθησία αν είναι απαραίτητο. 

Τεχνική

Η εξέταση εκτελείται περίπου σαν μια γαστροσκόπηση, με το όργανο να προωθείται ως το δωδεκαδάκτυλο όπου καταλήγουν τα χοληφόρα. Στη συνέχεια γίνεται μέσω του οργάνου τοποθέτηση καθετήρα στα χοληφόρα. Γίνεται διάνοιξη του σφιγκτήρα στο κατώτερο σημείο των χοληφόρων και ακτινολογικός έλεγχος. Αν υπάρχουν λίθοι αυτοί ανασύρονται, ενώ μπορεί να χρειαστεί να τοποθετηθεί ειδικός καθετήρας (stent), προσωρινός ή μόνιμος, για καλύτερη παροχέτευση της χολής δια της φυσικής της οδού προς το έντερο. 

 

ERCP- Ενδοσκοπική Ανάστροφη Χολάγγειο-Παγκρεατογραφία
ERCP με Ταυτόχρονη Ακτινολογική Απεικόνιση

Μερικές φορές, λίθοι που σχηματίζονται μέσα στη χοληδόχο κύστη, μπορεί να ακολουθήσουν τη φυσιολογική οδό της χολής, να προωθηθούν στα χολαγγεία και να προκαλέσουν χοληδοχολιθίαση. Κατά προτίμηση, και εφόσον αναγνωριστεί, αυτή αντιμετωπίζεται με ERCP πριν τη διενέργεια χολοκυστεκτομής. 

Πιο σπάνια η ERCP διενεργείται μετεγχειρητικά. Η χοληδοχολιθίαση μπορεί να μη διαγνωσθεί προεγχειρητικά, και να προκαλέσει συμπτώματα μετά την επέμβαση, είτε με τη μορφή αποφρακτικού ίκτερου, ή ως άτυπου μετεγχειρτικού πόνου. Σε κάποιες περιπτώσεις η ERCP γίνεται θεραπευτικά για αντιμετώπιση χειρουργικών επιπλοκών τραυματισμού του χοληφόρου δέντρου. Σ αυτή την περίπτωση τοποθετείται εσωτερική παροχέτευση (stent) που αδειάζει τη χολή κατευθείαν στο έντερο, μειώνοντας τη διαφυγή δια του τραυματισμού και επιτρέποντας την επούλωσή του.

Αποκατάσταση

Η ανάρρωση μετά από ERCP εξαρτάται από τo λόγο για τον οποίο διενεργείται, αλλά σε γενικές γραμμές είναι ταχύτατη. Εφόσον γίνεται για αντιμετώπιση χοληδοχολιθίασης, ο πάσχοντας μπορεί να πάρει εξιτήριο την ίδια ή την επόμενη μέρα, ανάλογα με τη γενική κατάσταση τα υγείας του. Σε περιπτώσεις διαφυγής χολής, αυτή σταματάει μετά από 24 με 48 ώρες, αλλά μπορεί να είναι απαραίτητη περαιτέρω παραμονή στο νοσοκομείο ως την πλήρη αποκατάσταση.