Στίγμα και Ρατσισμός Παχυσαρκίας


Διακρίσεις παχύσαρκων
Η προκατάληψη βάρους ορίζεται ως αρνητική στάση και πεποιθήσεις για άλλους λόγω του βάρους τους, και οδηγεί στο να εμφανιστεί Ρατσισμός Παχυσαρκίας. Μπορεί να οδηγήσει σε ανισότητες όπως π.χ. ανεπαρκή υγειονομική περίθαλψη, διακρίσεις στο χώρο εργασίας ή στο εκπαιδευτικό περιβάλλον Υπάρχει Στίγμα Παχυσαρκίας; Πρόσφατες έρευνες έχουν δείξει ότι το στίγμα του βάρους και ο Ρατσισμός Παχυσαρκίας...