Προκαταλήψεις βάρους και το στίγμα της παχυσαρκίας


Η προκατάληψη βάρους ορίζεται ως αρνητική στάση και πεποιθήσεις για άλλους λόγω του βάρους τους, που μπορεί να οδηγήσει σε ανισότητες όπως π.χ. ανεπαρκή υγειονομική περίθαλψη, διακρίσεις στο χώρο εργασίας ή στο εκπαιδευτικό περιβάλλον Πρόσφατες έρευνες έχουν δείξει ότι το στίγμα του βάρους και οι διακρίσεις είναι διάχυτα παγκοσμίως, έχοντας τεκμηριωθεί σε πολλούς κοινωνικούς τομείς,...