Η πρώτη Επέμβαση Linx στην Ελλάδα για Θεραπεία Γαστροοισοφαγικής Παλινδρόμησης- Συνέντευξη στον Σκαι


Χειρουργός Συνέντευξη Τηλεόραση Παλινδρόμηση
Η πρώτη Λαπαροσκοπική Αντιπαλινδρομική Επέμβαση Linx για Γαστροοισοφαγική Παλινδρόμηση στην Ελλάδα διενεργήθηκε την Πέμπτη 15 Ιουλίου 2021 από την ομάδα Χειρουργικής Ανώτερου Γαστρεντερικού Athens GI αποτελούμενη από τους χειρουργούς Δρ Μιχαήλ Κούρκουλο και Δρ Στέφανο Λαζαρίδη στην Ευρωκλινική Αθηνών Η επέμβαση Linx είναι μια πρωτοπόρα μέθοδος που εφαρμόζεται ήδη στο εξωτερικό. Στηρίζεται στη μαγνητική ενίσχυση...