Ενδοσκοπική Γαστρική Πτύχωση

Ενδοσκοπική Γαστρική Πτύχωση

Η ενδοσκοπική γαστρική πτύχωση είναι μια νέα μέθοδος επεμβατικής απώλειας βάρους, που αναπτύχθηκε την τελευταία πενταετία. Γίνεται στον χώρο του χειρουργείο με βαριά μεθη ή αναισθησία.

Γαστρική Πτύχωση, Σύστημα Overstitch

Τεχνική

Χρησιμοποιούμε εξειδικευμένο επεμβατικό ενδοσκόπιο. Με ειδικά εργαλεία κάνουμε τοποθετούμε πολλαπλές ραφές, προκαλώντας πτύχωση στομάχου και μερική σύγκλειση και συρρίκνωση του αυλού του. Μετά την επέμβαση ο ασθενής παραμένει στο νοσοκομείο για 24 ώρες και παίρνει εξιτήριο με οδηγίες για ειδική διατροφή.

Η Ενδοσκοπική Γαστρική Πτύχωση έχει ως αποτέλεσμα μείωση της συνολικής χωρητικότητας του στομάχου. Κάνει τον ασθενή να χορταίνει ταχύτερα με μικρότερα γεύματα. Παράλληλα φαίνεται από μελέτες ότι επιβραδύνεται η κένωση του στομάχου. Ο ασθενής νιώθει χορτάτος για περισσότερο χρόνο. Ο συνδυασμός των δυο οδηγεί σε σημαντική απώλεια βάρους. Παρόλο που είναι επέμβαση χωρίς τομές, είναι μια περίπλοκη επέμβαση, που μοιάζει πολύ με χειρουργείο.

Πτύχωση στομάχου, Εικόνες Στομάχου πριν και Μετά

Αποκατάσταση

Τα αποτελέσματα της μεθόδου είναι πολύ καλά, με τις περισσότερες μελέτες να αναφέρουν απώλεια ως και 20% του Συνολικού Σωματικού Βάρους, που πλησιάζει τα αποτελέσματα των χειρουργικών επεμβάσεων παχυσαρκίας. Ανάμεσα στα πλεονεκτήματα της μεθόδου είναι ότι μπορεί να εφαρμοστεί σε ασθενείς που δε μπορούν να υποβληθούν σε χειρουργείο λόγω σοβαρών αναπνευστικών ή καρδιολογικών προβλημάτων.

Δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι ακόμα κι αν γίνεται με γαστροσκόπηση, είναι στην πραγματικότητα μια μορφή χειρουργικής επέμβασης, και μπορούν να υπάρξουν επιπλοκές, αιμορραγίες και τραυματισμοί. Για να γίνει δυνατή μια τέτοια επέμβαση μέσω ενδοσκοπίου, είναι απαραίτητη η χρήση τεχνολογικά εξελιγμένων εργαλείων, όμως το συνολικό κόστος παραμένει χαμηλότερο ενός χειρουργείου παχυσαρκίας.