Ενδοσκοπική Sleeve Γαστροπλαστική

Ενδοσκοπική Sleeve Γαστροπλαστική

Η Ενδοσκοπική Sleeve Γαστροπλαστική ή Endo-Sleeve είναι μια νέα επαναστατική μέθοδος επεμβατικής απώλειας βάρους, που αναπτύχθηκε την τελευταία πενταετία. Γίνεται στον χώρο του χειρουργείο με βαριά μεθη ή αναισθησία. Γίνεται με γαστροσκόπηση, και προσφέρει σημαντική και κυρίως μόνιμη απώλεια βάρους, χωρίς χειρουργείο.

Γαστρική Πτύχωση, Σύστημα Overstitch

Τεχνική Ενδοσκοπικής Sleeve Γαστροπλαστικής

Η Ενδοσκοπική Sleeve Γαστροπλαστική γίνεται στο χειρουργείο με γαστροσκόπηση. Με ειδικά εργαλεία κάνουμε τοποθετούμε πολλαπλές ραφές, προκαλώντας πτύχωση στομάχου και μερική σύγκλειση και συρρίκνωση του αυλού του. Μετά το Endo-Sleeve ο ασθενής παραμένει στο νοσοκομείο για 24 ώρες και παίρνει εξιτήριο με οδηγίες για ειδική διατροφή.

Η Ενδοσκοπική Sleeve Γαστροπλαστική έχει ως αποτέλεσμα μείωση της συνολικής χωρητικότητας του στομάχου. Κάνει τον ασθενή να χορταίνει ταχύτερα με μικρότερα γεύματα. Σε αντίθεση με τη χειρουργική γαστρική πτύχωση, το Endo-Sleeve προκαλεί πτώση των επιπέδων της γκρελίνης με αποτέλεσμα μειωμένη όρεξη. Παράλληλα φαίνεται από μελέτες ότι επιβραδύνεται η κένωση του στομάχου. Ο ασθενής νιώθει χορτάτος για περισσότερο χρόνο. Ο συνδυασμός των δυο οδηγεί σε σημαντική απώλεια βάρους. Παρόλο που η Ενδοσκοπική Sleeve Γαστροπλαστική είναι επέμβαση χωρίς τομές, είναι μια περίπλοκη επέμβαση, που μοιάζει πολύ με χειρουργείο.

Πτύχωση στομάχου, Εικόνες Στομάχου πριν και Μετά

Αποκατάσταση Ενδοσκοπικής Sleeve Γαστροπλαστικής

Τα αποτελέσματα της Ενδοσκοπικής Sleeve Γαστροπλαστικής είναι πολύ καλά, με τις περισσότερες μελέτες να αναφέρουν απώλεια ως και 20% του Συνολικού Σωματικού Βάρους, που πλησιάζει τα αποτελέσματα των χειρουργικών επεμβάσεων παχυσαρκίας. Ανάμεσα στα πλεονεκτήματα του Endo-Sleeve είναι ότι μπορεί να εφαρμοστεί σε ασθενείς που δε μπορούν να υποβληθούν σε χειρουργείο λόγω σοβαρών αναπνευστικών ή καρδιολογικών προβλημάτων.

Δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι ακόμα κι αν γίνεται με γαστροσκόπηση,η Ενδοσκοπική Sleeve Γαστροπλαστική είναι στην πραγματικότητα μια μορφή χειρουργικής επέμβασης, και μπορούν να υπάρξουν επιπλοκές, αιμορραγίες και τραυματισμοί. Για να γίνει δυνατή η διενέργεια Endo-Sleeve μέσω ενδοσκοπίου, είναι απαραίτητη η χρήση τεχνολογικά εξελιγμένων εργαλείων.